Złoty medal za długoletnią służbę nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 22 października 2014 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z licznym gronem wyróżniających się dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Swoją obecnością zaszczycili wyróżnionych: Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski, Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty, Stanisław Szudek - Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Bożena Jawor - Wiceprezydent Nowego Sącza oraz Mieczysław Kiełbasa - Wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego.

W gronie odznaczonych Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodzonych nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty znaleźli się nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę  odznaczeni zostali: mgr inż. Zdzisława Zoń i mgr Stanisław Zoń.

Wręczenia odznaczeń dokonali Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski oraz Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Cała społeczność szkolna gratuluje takiego wyróżnienia naszym nauczycielom.

Źródło: ug.limanowa.pl