DPS w Szczyrzycu - realizacja inwestycji!

 Nie każdy może przez długie lata cieszyć się dobrym zdrowiem pozwalającym na codzienną aktywność i całkowitą samodzielność. Dzisiejsze czasy pokazują, że młode pokolenia często ze względu na nadmiar obowiązków, nie są w stanie zapewnić bliskim właściwej całodobowej opieki. Decyzja o umieszczeniu takich osób w Domu Pomocy Społecznej z pewnością nie jest łatwa. Jednak warto ją rozważyć, mając na uwadze ich wiek, niepełnosprawność czy choroby. Często pobyt w DPS może być dla nich szansą na znaczną poprawę sytuacji życiowej i zdrowotnej. Dlatego Władze Powiatu Limanowskiego podjęły decyzję o przebudowie, a następnie rozbudowie i doposażeniu w odpowiedni sprzęt - DPS w Szczyrzycu, tak aby zmodernizowany obiekt świadczył swoje usługi na najwyższym poziomie.

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie projektu, który miał na celu rozbudowę obiektu DPS w Szczyrzycu. Obecny DPS w Szczyrzycu, jeszcze do 1984 roku pełnił funkcję II Oddziału Chorób Wewnętrznych limanowskiego szpitala. Potem oddział przeniesiono do byłego Domu Wycieczkowego "Szczyrzycanka", a w budynku rozpoczęto remont. Niestety w pewnym momencie remont przerwano i opuszczony szpital niszczał przez ćwierć wieku.

Po latach, dzięki staraniom Zarządu Powiatu Limanowskiego pozyskane zostały środki w ramach MRPO na lata 2007-2013, a dzięki temu już w czerwcu 2010 r. rozpoczęto przebudowę starego szpitala i dostosowanie go do potrzeb domu pomocy społecznej.

Zobacz poszczególne etapy realizacji tej inwestycji ...

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu powstał w latach 2010 – 2011, w związku z realizacją przez Powiat Limanowski projektu pn. „Przebudowa budynku starego szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym  socjalnego i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 763 098,85 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 2 122 091,43 zł. W ramach ww. projektu dokonano przebudowy istniejącego budynku starego szpitala oraz zmiany sposobu jego użytkowania na dom pomocy społecznej. Ponadto zakupiono sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz wyposażono pokoje dla 46 pensjonariuszy. Pierwsi mieszkańcy zamieszkali w nim już w lutym 2012 r.

Mimo krótkiego okresu funkcjonowania, już w lipcu 2012 r., czyli tego samego roku zapełniono wszystkie miejsca w domu i utworzono listę osób oczekujących.

Mając na uwadze ogromne potrzeby społeczne Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął starania o pozyskanie dodatkowych środków na rozbudowę DPS w Szczyrzycu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 4 kwietnia 2013r. Powiat Limanowski podpisał z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, umowę o dofinansowanie projektu  pn. „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia) w ramach  projektu„Pomocna dłoń  pod  bezpiecznym  dachem”.  

Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu o budynek łącznika pomiędzy częścią istniejącą a nowym budynkiem mieszkalnym, w którym mieścić się będą w pełni wyposażone sale: rehabilitacyjna, terapii zajęciowej (z pracowniami: komputerową, gastronomiczną, czasu wolnego- muzykoterapii i arteterapii), biblioteka, jadalnia, szatnie dla personelu. Ponadto, w ramach projektu wybudowane zostaną drogi wewnętrzne, chodniki, a także urządzony zostanie ogród dla pensjonariuszy z elementami małej architektury, w którym także odbywać się będą zajęcia w ramach terapii zajęciowej (min. z ogrodnictwa, florystyki, czasu wolnego). Poza częścią inwestycyjną w ramach projektu organizowane są szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla pracowników DPS.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 918 659,72 PLN, w tym:

  • dofinansowanie ze Szwajcarsko - Polskiego Program Współpracy
    2 466 404,43 PLN (tj. 62,94 % kosztów kwalifikowanych projektu)
  • środki własne Powiatu Limanowskiego 
    1 452 255,29 PLN (tj. 37,06%  kosztów kwalifikowanych projektu)

Dodatkowo, Powiat Limanowski wyłącznie z własnych środków finansuje budowę budynku mieszkalnego dla 57 pensjonariuszy, który będzie połączony  z łącznikiem części istniejącej Domu Pomocy Społecznej. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim wyniesie 4 245 834,14 PLN, natomiast wyposażenie budynku około 300 000,00 PLN 

Łączna wartość całej inwestycji to ok. 8,5 mln zł

Celem prowadzonych działań jest zapewnienie specjalistycznej opieki osobom dotkniętym chorobą psychiczną, poprzez  stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi placówki, powstawanie różnych rodzajów nowych form pomocy i zapewnienie wykwalifikowanego personelu merytorycznego.

W budynku łącznika znajdować się będą:

 •     W przyziemiu - zaplecze socjalno- techniczne w tym: zaplecze szatniowe  i pokoje socjalne dla personelu,  wentylatornia i kotłownia, oraz pomieszczenia magazynowe kuchni.

 •     Na parterze w sąsiedztwie holu głównego - rozbudowana istniejąca sala jadalna, poczekalnia, węzeł sanitarny oraz sala rehabilitacyjna z zapleczem do ćwiczeń indywidualnych oraz boksem do masażu i stanowiskiem do fizykoterapii (elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii i światłolecznictwa). 

•    Na poziomie 1-go piętra, nad jadalnią - przestronna sala do terapii zajęciowej z możliwością podziału ściankami przesuwnymi na 4 oddzielne części (znajdować się tu będą pracownie: komputerowa, gastronomiczna, czasu wolnego i arteterapii), biblioteka, magazyn sprzętu oraz zaplecze sanitarne.

W ramach projektu zostanie urządzony również ogród dla pensjonariuszy z elementami małej architektury (ławki, grill, altana, stoliki rekreacyjne) i nowoprojektowaną zielenią wysoką i niską. Będzie on służył jako miejsce odpoczynku i relaksu, jak również odbywać się w nim będą zajęcia terapeutyczne min. z ogrodnictwa, florystyki, czasu wolnego.

Nowopowstała infrastruktura techniczna przyczyni się do podniesienia jakości usług oferowanych pensjonariuszom przez DPS w Szczyrzycu. Rozbudowany budynek, nowocześnie wyposażona sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, biblioteka oraz ogród sprawią, iż pracownicy wyposażeni zostaną w nowe narzędzia do wykorzystania w pracy z pensjonariuszami. Nowa infrastruktura techniczna umożliwi im organizowanie urozmaiconych form spędzania czasu.

Ponadto dzięki organizowanym w ramach projektu różnym formom dokształcania pracowników, DPS będzie mógł zapewnić profesjonalną, o wysokich kwalifikacjach kadrę medyczną   i merytoryczną, świadczącą specjalistyczną opiekę mieszkańcom DPS. Działania podejmowane w ramach projektu znacząco przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców DPS:

W ramach projektu zakupione zostaną :

1) do sali rehabilitacyjnej min. urządzenie do elektroterapii, laser, urządzenie do ultradźwięków, lampa QLight, lampa SOLUX, bieżnia, orbitrek, rowerki rehabilitacyjne, fotel masujący (rehabilitacyjny), UGUL wraz z osprzętem, stół do masażu suchego, tablice  do ćwiczeń manualnych, lustro rehabilitacyjne 3 –skrzydłowe, przyrządy do ćwiczenia stawów, ławeczka i drabinki gimnastyczne, rotor y do ćwiczenia stawu barkowego i kończyn dolnych, materace, zestaw akcesoriów do ćwiczeń gimnastycznych, leżanki, kijki nordic-walking.

2) do sali terapii zajęciowej i biblioteki: zestaw stołów i krzeseł, fotele wypoczynkowe, projektor wraz z ekranem projekcyjnym, sprzęt audiowizualny (telewizor i kino domowe, wieża Hi Fi), instrumenty muzyczne, sztalugi, różnego rodzaju gry oraz ponadto:

  • do pracowni komputerowej - 10 szt. komputerów, drukarka wraz ze skanerem, stoliki komputerowe i krzesła,
  • do pracowni gastronomicznej - zestaw mebli, zestaw naczyń i akcesorów kuchennych, zestaw sprzętu AGD. 
  • do biblioteki - regały, stoły i krzesła,

3) do jadalni – stoły i krzesła,

Pozostałe niezbędne wyposażenie budynku łącznika zostanie zakupione ze środków własnych.

Co ważne, Powiat Limanowski uzyskał kolejne dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”, w ramach Programu PL07Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu w ramach tego projektu na przełomie 2014 i 2015 r. zakupione zostanie kompletne wyposażenie pokoi, mieszczących się w nowym budynku mieszkalnym, na które składać się będą:  wysokiej klasy łóżka specjalistyczne, szafy ubraniowe wnękowe, szafki przyłóżkowe, szafki wiszące, stoliki, krzesła oraz rolety, firany i zasłony. W celu podniesienia standardów opieki zakupiony zostanie również podnośnik jezdny z elektryczną regulacją wysokości oraz zabezpieczający pas magnetyczny. Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną wśród mieszkańców badania profilaktyczne pod kątem chorób nowotworowych oraz zajęcia terapeutyczne pod kątem uzależnień. 

Wartość  zakupów i pozostałych działań prowadzonych w DPS w Szczyrzycu w ramach w/w projektu wyniesie ok. 240 000 zł

Źródło: www.powiat.limanowa.pl