Limanowski Szpital uczestniczy w edukacji młodzieży

Z inicjatywy Pani Profesor Agnieszki Sułkowskiej, młodzież Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej miała niepowtarzalną okazję poznać specyfikę pracy Pracowni Bakteriologicznej naszego Szpitala.

Takie zajęcia mogły mieć miejsce dzięki życzliwości Dyrektora Szpitala Pana Marcina Radzięty oraz Kierownika Pracowni Bakteriologicznej Pani Zofii Kowalskiej.

Młodzież z wielką radością i zaciekawieniem uczestniczyła w zajęciach, które pozwoliły na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z laboratoryjną diagnostyką.

Pracownicy zademonstrowali jak posiewa się materiały i rozsiewa bakterie, aby wyizolować czyste bakteryjne szczepy, podłoża bakteryjne, zobaczyli jak inkubuje się bakterie, do czego służą różne sprzęty laboratoryjne, jak działa komora laminarna i jakie badania tam się wykonuje. Ponadto mieli okazję zobaczyć jak wyglądają bakterie pod mikroskopem.  

Uczniowie poznali cały proces pracy bakteriologa od pobrania materiału do wydania wyniku badania.

 

Fot. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej

 

Źródło: www.szpitallimanowa.pl