Jubileusz 100-lecia szkoły pod Mogielicą

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Jana Henryka Dąbrowskiego to jedna z najstarszych szkół w naszej gminie. W tym roku mija stulecie szkolnictwa pod Mogielicą i z tej okazji 23 października br. społeczność szkoły i mieszkańcy sołectwa Mogielica przygotowali uroczyste obchody tego wydarzenia.

Jubileusz  rozpoczęła uroczysta msza święta w kaplicy pw. Ducha Św., którą celebrowali ks. proboszcz Jan Gniewek i Stanisław Kumiega  wraz z księżmi absolwentami szkoły. Obecni byli również zaproszeni goście: władze gminy Słopnice i kuratorium, absolwenci, rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły. Przybyli również dyrektorzy sąsiednich szkół oraz szkoły w Chlebnicach. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie odbyła się druga część obchodów. 
Zanim goście udali się na uroczystą akademię, wzięli udział w posadzeniu Dębu Pamięci upamiętniającego pierwsze stulecie szkolnictwa w sołectwie. Dąb symbol siły i szlachetności posadzili wspólnie dyrektor Małgorzata Sułkowska, wójt Adam Sołtys, proboszcz Jan Gniewek i nadleśniczy Jan Legutko. 
Sala sportowa przywitała gości, specjalnie przygotowaną na tą okazję, wyjątkową dekoracją. Stare kroniki ze zdjęciami i historią działalności różnych szkolnych organizacji oraz czarno-białe zdjęcia przedstawiające stuletnią historię placówki.
Uroczystość otwarła dyrektor Małgorzata Sułkowska, która po przywitaniu oddała głos uczniom szkoły.

Akademia w ich wykonaniu przeniosła obecnych w czasy odległe, kiedy to placówka zaczynała swoje istnienie. Krótkie scenki z poszczególnych dziesięcioleci życia szkoły obrazowane slajdami i zdjęciami z ówczesnych lat ukazały zebranym gościom jej 100 letnią historię. Podczas akademii zostało również zaprezentowane logo szkoły wyłonione w konkursie plastycznym. Jego autorką jest uczennica klasy szóstej Katarzyna Kowalczyk. Ważnym elementem obchodów jubileuszu  było uroczyste przyjęcie do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 jedenastu pierwszoklasistów. Aktu ślubowania dokonał Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran, a  legitymacje ucznia wręczył wójt Adam Sołtys.

Po części artystycznej przyszła chwila na podziękowania i życzenia. Gratulacje z okazji jubileuszu złożył społeczności i uczniom szkoły m.in. Wicekurator Grzegorz Baran, Wójt Adam Sołtys, Starosta Limanowski Jan Puchała, Starosta Chlebnic Milan Maxon wraz Dyrektor Moniką Oklapkova, Radny Sejmiku Województwa Grzegorz Biedroń i Nadleśniczy Jan Legutko. Były również wystąpienia byłych dyrektorów szkoły, absolwentów i osób związanych ze szkołą. Ze sceny padały ciepłe słowa uznania i wdzięczności dla dawnych pracowników szkoły, jak i obecnie w niej pracujących. Występ zakończyło odśpiewane przez dzieci hymnu szkoły, a wszyscy goście w geście podziękowania otrzymali krótką monografię placówki.
Kilka faktów z historii szkoły 
Pierwsza przyparafialna szkoła powstała w Słopnicach w 1832 roku. Była utrzymywana z daniny mieszkańców oraz pieniędzy rządowych. Z niej zostały wyłonione tzw. klasy eksponowane, które dały początek obecnym szkołom. W roku 1913 placówka taka powstała w Podmogielicy. Dzieci uczyły się w izbach wynajętych u gospodarzy. Szkoła funkcjonowała z różnym powodzeniem. W latach dwudziestych ubiegłego wieku szkoła uzyskała samodzielność organizacyjną. Wybudowano też drewniany budynek. Placówka prowadziła działalność oświatową i charytatywną. Szczególne zasługi dla Podmogielicy wniósł wspominany do dzisiaj kierownik szkoły Józef Pasiut. W pierwszym roku po wojnie szkoła posiadała już pięć oddziałów. Zapisanych było 124 uczniów. Zajęcia odbywały się na zmiany. Działały organizacje i komitet szkolny. Lata pięćdziesiąte i następne, to okres dużych zmian organizacyjnych i kadrowych w szkole. Oprócz zadań edukacyjnych angażowano się w prace środowiskowe, zwalczanie analfabetyzmu i życie parafii. Z czasem stara szkoła przestała wystarczać.  Przy dużej determinacji mieszkańców, społecznie rozpoczęto budowę nowego, murowanego budynku. Inwestycję ukończono w 1964 r. Dziesięć lat później szkołę zelektryfikowano. Odnowiony budynek został wyposażony w pomoce naukowe, w szkole prężnie działało harcerstwo, z dobrym skutkiem realizowano eksperymentalny program nauki narciarstwa biegowego. Jednak zaplecze socjalne szkoły pozostawało nadal bardzo ubogie. Do ogrzewania używano pieców, nie było boiska sportowego. Z czasem zaradzano i tym potrzebom. Placówka od początku pełniła ważne zadania środowiskowe, wzbogacając życie kulturalne i społeczne tej części wsi. W budynku organizowane były potańcówki, przyjeżdżało kino objazdowe, organizowano kursy dla rolników, zebrania. Zmieniało się też grono pedagogiczne. Przez wiele lat czteroosobowa kadra nauczycielska powiększyła się do ok. dziesięciu osób. Wspomnieć tu trzeba wieloletnie nauczycielki: Julię Czepiel, Aleksandrę Więcek i Janinę Wieczorek. Na przestrzeni lat do szkoły chodziło przeciętnie 120 dzieci, najpierw do siedmiu, potem do ośmiu klas. Obecnie w księdze uczniów jest zapisanych 1178 osób. Od lat dziewięćdziesiątych mówimy o dużej autonomii szkoły, jej własnym programie i planie pracy. Spośród licznych zadań realizowanych do chwili obecnej warto wymienić choćby niektóre: stały rozwój oferty edukacyjnej, propagowanie sportu i turystyki, organizacja zielonych szkół, współprace z innymi szkołami w Polsce i gośćmi z zagranicy, animowanie wydarzeń kulturalnych, spotkań dla rodziców, absolwentów, wychowanie patriotyczne i aktywny udział w życiu społecznym wsi i parafii. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono w szkole dużo nowych inwestycji. Wymieniono pokrycie dachowe, okna, wyposażenie kotłowni, wyremontowano toalety. Dobudowano pomieszczenie na pokój nauczycielski i sekretariat. Mieszkanie służbowe przeznaczono na klasę dla młodszych dzieci. Na dokupionych działkach wykonano asfaltowe boisko sportowe. Największa inwestycja to budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. W obecnym budynku znalazło się też miejsce na salę informatyczną i bibliotekę. W bieżącym roku szkoła została gruntownie odnowiona i pomalowana. Od ostatnich wakacji dzieci mogą korzystać z oddanego do użytku placu zabaw. Na bieżąco kupowane są nowe pomoce dydaktyczne. W ramach samorządowych i unijnych programów Gmina Słopnice zakupiła narty biegowe i rowery, które można na miejscu wypożyczać. Szkoła skutecznie realizuje zadania dydaktyczne. Dzieci z powodzeniem biorą udział w konkursach i zawodach sportowych szkolnych, gminnych i rejonowych. Uczniowie mogą się rozwijać korzystając z różnych form zajęć pozalekcyjnych.

Źródło: www.slopnice.pl