Zapraszamy do udziału w Programie Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych.

Szpital Powiatowy w Limanowej jako jedyny z nielicznych placówek w województwie małopolskim uzyskał z Ministerstwa Zdrowia  środki finansowe w wysokości  155 250 zł  na realizację zadania pn.: „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego” w ramach programu zdrowotnego „ Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w systemie oportunistycznym. Program  będzie realizowany przez okres dwóch lat tj. w 2014 i 2015 r. 

W ramach zadania wykonujemy bezpłatnie profilaktyczną kolonoskopię. Aby wziąć udział w badaniu nie trzeba być ubezpieczonym wystarczy nr PESEL. 
Program realizowany jest w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego zlokalizowanej na II piętrze budynku głównego Szpitala (obok pracowni RTG).
 Na badania zapraszamy osoby w wieku:

·                     50-65 lat

·                     40-65 lat z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego (RJG)

·                     osoby bez objawów sugerujących RJG, które nie miały kolonoskopii w ostatnich 10 latach

Profilaktyczna kolonoskopia:

·                     zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego (RJG) o 60-90%

·                     wykrywa bezobjawowego raka u 1 na 125 badanych

·                     wykrywa polipy u ponad 25% badanych, a dzięki ich usunięciu zmniejsza ryzyko zachorowania na RJG

·                     jest bezpieczna (perforacja w PBP: 0,01%)

·                     wskazana jest raz w życiu, dalsze postępowanie zależy od wykrytych zmian

·                     w szczególnych wypadkach (decyzja lekarza) może się odbyć w znieczuleniu, wymagane są wtedy aktualne badania krwi

·                     wykonywana jest w ośrodkach, których jakość jest starannie monitorowana.

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego naszego Szpitala wyposażona jest 
w najnowocześniejsze typy endoskopów zakupionych w ostatnim czasie, spełnia najnowocześniejsze standardy wyposażenia. Posiadane endoskopy są wyposażone w nowoczesne systemy obrazowania oparte na technice HD (high definition) pozwalające na uzyskanie obrazów wysokiej rozdzielności. Dodatkowo obraz wspomagany jest techniką tzw. obrazowania wąskopasmowego - co zwiększa skuteczność wykrywania zmian polipowatych, które mogą być zmianami przednowotworowymi. Należy zaznaczyć, że pod względem jakości wykonywania badań Pracownia stanowi konkurencję na rynku usług medycznych. Jakość ta wyraża się dużym wskaźnikiem wykrywania zmian polipowatych w jelicie grubym. Na uwagę zasługuje fakt, że pracownia oferuje wykonywanie badań kolonoskopowych w analgosedacji czyli w znieczuleniu, w asyście anestezjologa. 
Koordynatorem programu jest Kierownik Pracowni lek. med. Mariusz Bobula.
Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel: 18 33 01 700 wew. 848

Zdjęcie: Roman Szuszkiewicz

Źródło: www.szpitallimanowa.pl