XXXI Rajd Turystyczny im. Leopolda Węgrzynowicza

W dniach 3-4 października 2014 r.  odbył się XXXI Rajd  Turystyczny im. Leopolda Węgrzynowicza. Organizatorami byli Zarząd i Komisja Młodzieżowa Oddziału PTTK Ziemi Limanowskiej w Limanowej  oraz Urząd  Gminy  w  Dobrej, a współorganizatorami:  Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa  i Starostwo Powiatowe w  Limanowej.

W Rajdzie brała udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów. Trasy Rajdu prowadziły szlakami Beskidu Wyspowego do mety, która znajdowała się w Dobrej.
Celem Rajdu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, uczczenie pamięci twórcy szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce prof. Leopolda Węgrzynowicza oraz rozwijanie współpracy międzyszkolnej.

Na grobie Patrona Rajdu złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Meta Rajdu znajdowała się w parku sąsiadującym z Urzędem Gminy w Dobrej, gdzie na uczestników czekał gorący posiłek z herbatą. Uczestnicy Rajdu mogli brać udział w różnych konkursach:
- Wiedzy o Beskidzie Wyspowym i Patronie Rajdu,
- Na najciekawszą kronikę lub trofeum Rajdu,
- Wiedzy o bezpieczeństwie na trasach i zasad udzielania pierwszej pomocy,
- Piosenki turystycznej.

Zwycięskie drużyny w poszczególnych konkursach otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy.W ogólnej punktacji drużyn i szkół brana była pod uwagę ilość uczestników, ich aktywność (udział      w konkursach), zdyscyplinowanie i kultura na trasach i miejscach noclegowych.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna „POSZUKIWACZE GÓRSKICH PRZYGÓD”        z Rupniowa – opiekun kol. Jarosław Potoniec; II miejsce drużyna „WĘDROWNA DWÓJKA” z ZSS Nr 2 w Limanowej – opiekun kol. Urszula Siciarz, a III miejsce drużyna „ORLE LOTY” z Dobrej – opiekun kol. Grażyna Nika.

W kategorii gimnazjów I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum w Dobrej – drużyny: „BANDA RYDZÓW” – opiekun kol. Beata Żak oraz „LUDZIE GÓR” – opiekun kol. Danuta Stokłosa-Marek, miejsce II drużyna „LEŚNIE SKRZATY” ze Skrzydlnej – opiekun kol. Stanisław Opach, a miejsce III drużyna „BESKIDZKA DWÓJKA” z ZSS Nr 2 w Limanowej.

Zwycięskie szkoły otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe.

Szczególne podziękowania Zarząd Oddziału PTTK w Limanowej składa Wójtowi Gminy Dobra -Benedyktowi Węgrzynowi – za osobiste zaangażowanie się w organizację Rajdu oraz Sekretarzowi Gminy – Marii Widomskiej-Palka za organizację i aktywny udział w jego zakończeniu.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zbigniew Oleksy 

Źródło: pttk-limanowa.pl