Mszana Górna i Olszówka - aktywni w kampanii „no promil no problem”

Kampania społeczna NO PROMIL - NO PROBLEM to niezwykle istotna akcja, która ma na celu pomaganie młodym ludziom w dostrzeganiu wartości odpowiedzialności. Jej inicjatorzy, koordynatorzy oraz uczestnicy pragną wzbudzać w innych refleksję na temat tego, co w życiu ważne, aby mogli oni świadomie podejmować decyzje.

W tym roku kampania „NO PROMIL - NO PROBLEM” została przeprowadzona po raz VII i zaangażowali się w nią uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce, którzy uczestniczyli w zaplanowanych działaniach od maja do września.

W pierwszym etapie przedstawiciel szkoły uczestniczył w szkoleniu dla koordynatorów szkolnych, a następnie wspólnie z gminnym ambasadorem kampanii ustalił harmonogram działań w tegorocznej edycji kampanii. Na terenie szkoły umieszczono tablice informacyjne oraz banery, które zawierają treści informacyjne promujące cele kampanii.

Wyłoniono także liderów młodzieżowych, którzy wzięli udział w szkoleniu odbywającym się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna mającym na celu ukazanie, że młodzi ludzie mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje; mają prawo działać i nie być obojętnymi; mogą przeciwdziałać zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Niezwykle istotnym było też to, że pokazano im, w jaki sposób mogą zareagować w sytuacjach, gdy życie innych ludzi jest zagrożone.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które miały charakter profilaktyczny. Najważniejszym ich celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Uczniowie otrzymali również informację, jak należy reagować w sytuacjach, gdy będą świadkami siadania za kierownicę osób pod wpływem alkoholu.

By najważniejsze przesłanie kampanii trafiło do serc, także najmłodszych spośród szkolnej społeczności, wśród uczniów klasy I – VI ogłoszony został konkurs na list do kierowcy oraz konkurs plastyczny promujący trzeźwość za kierownicą. Uczniowie biorący w nim udział zostali nagrodzeni. Wyróżnione prace plastyczne przekazano Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” w Wieliczce.

O celach kampanii poinformowani zostali też rodzice podczas zabrania ogólnego, które odbyło się 15 września. Zachęcono ich również do podpisywania deklaracji odpowiedzialnego pasażera/świadka. Deklarację podpisało 143 rodziców. W Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce deklaracje podpisało 115 rodziców.

25 września uczniowie, którzy brali udział w konkursach uczestniczyli we wspólnym patrolu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. W ramach patrolu funkcjonariusze badali trzeźwość kierowców, natomiast uczniowie wręczali materiały promujące kampanię i pouczali kierowców.

Należy nadmienić, iż inicjatywy były wspierane przez Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żabę, Radę Gminy Mszana Dolna, a także przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zadbała, aby uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni.

Koordynator kampanii no promil no problem
Pedagog szkolny
Rafał Borowiecki