Otwarcie ścieżki historycznej 1. PSP AK im. kpt. J. Krzewickiego

 Otwarcie ścieżki historyczno-edukacyjnej im. kpt. Juliana Krzewickiego w Słopnicach Górnych. W dniach 20-21 września miała miejsce uroczysta sesja historyczna poświęcona żołnierzom 1. PSP AK, następnie uczczenie miejsc pamięci oraz otwarcie ścieżki i inscenizacja zrzutu na polanie wzgórza Dzielec. W niedzielę 21 września, przy krzyżu partyzanckim na Wyrębiskach na Zalesiu miał miejsce apel poległych oraz msza w intencji poległych oraz zmarłych żołnierzy 1. PSP AK oraz ich rodzin. 

O tym, że historia II wojny światowej Beskidu Wyspowego ciągle pozostaje w sferze przekazów ustnych oraz w formie artykułów pojawiających się w regionalnych periodykach wiemy nie od dzisiaj. Żeby poznać miejsca konspiracji, sylwetki postaci oraz inne ciekawostki,  pomocna może okazać się powstała w Słopnicach ścieżka historyczno-edukacyjna 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

 

Otworzone miejsca sprzed 70 lat. 
Nazwa ścieżki nawiązuje do działalności odtworzonej z końcem września 1944r. jednostki wojskowej 1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK. W skład formacji weszły cztery Obwody AK, tworząc bataliony; I – nowosądecki, II – limanowski, III – gorlicki, IV – nowotarski.  Trasa nosi imię ostatniego komendanta Obwodu AK Limanowa, kpt. Juliana Krzewickiego „Filipa”, który w latach 1943-1945 często przebywał na limanowskich kwaterach między Mogielicą i Kostrzą. Z końcem 1944r. masyw Mogielicy stał się miejscem obozowania I batalionu 1 PSP AK. W rejonie Jurkowa i Chyszówek stacjonowało dowództwo pułku. Między poszczególnymi partyzanckimi formacjami, znajdowały się punkty kontaktowe w postaci leśniczówek, gajówek oraz gospodarstw. Na podstawie zgromadzonym materiałów źródłowych, udało się zrekonstruować historię sprzed siedemdziesięciu lat.

21 km historii Beskidu Wyspowego.
Ścieżka biegnie między masywami Cichonia (929 m n.p.m.), Dzielca (753 m n.p.m.) oraz  Mogielicy (1171 m n.p.m.). Długość trasy wynosi około 21km. W większości są to ścieżki leśne, drogi polne i asfaltowe. Ścieżka przebiega częściowo wzdłuż szlaków turystycznych PTTK (szlak zielony i żółty na Mogielicę). Na trasie znajduje się 12 punktów - m.in. miejsc pamięci, leśniczówek, zrzutowisko oraz miejsce katastrofy niemieckiego samolotu. Na każdym punkcie znajdują się tablice informacyjne oraz fotografie opisujące wydarzenia z 1944r.  W kilku miejscach na trasie zostały wstawione obeliski upamiętniające postacie i wydarzenia związane z działalnością Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej w czasie II wojny światowej. Trasa jest oznakowana w postaci biało-czerwonego kwadratu oraz  symbolu polski walczącej. Na rozdrożach oraz rozwidleniach zostały umieszczone tabliczki kierunkowe, wskazujące lokalizację poszczególnych punktów na trasie.
Miejscem początkowym ścieżki jest budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach. Punktem końcowym jest leśniczówka Jan Lisowskiego na składzie drewna na osiedlu Podmogielica. Przy czterech punktach (nr. 1., nr 2., nr. 5., nr 12.) zostały oznakowane miejsca parkingowe.

Ścieżka historyczna powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych – 1. PSP AK, Gminy Słopnice, Nadleśnictwa Limanowa, Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Krakowie. Fragmenty artykułów oraz relacji z 1944r. gościły kilka razy na portalu limanowa.in w ramach promocji zapomnianych epizodów historii sprzed lat.

Źródło: Otwarcie ścieżki historycznej 1. PSP AK im. kpt. J. Krzewickiego