XI Spotkanie Integracyjne Rodzin Zastępczych z terenu powiatu limanowskiego

W minioną sobotę, 30 sierpnia odbyło się już XI Spotkanie Integracyjne Rodzin Zastępczych z terenu powiatu limanowskiego, które jak co roku zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

W imprezie wzięło udział ponad 100 osób, w tym ok. 50 dzieci z rodzin zastępczych oraz zaproszeni goście: Wicestarosta – Pan Franciszek Dziedzina, Członek Zarządu- Pan Mieczysław Uryga a także Pani Monika Nawalaniec – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Pracownikami. Tym razem zaproszeni goście wspólnie bawili się w Stacji Pstrąga, która położona jest na szczycie Łysej Góry. Miejsce to oprócz pięknych widoków gwarantowało wiele atrakcji, m.in.: hamaki, huśtawki, piaskownice i trampolinę. Ponadto, organizatorzy spotkania zadbali, aby dzieci, ani przez chwilę się nie nudziły- o różnorodność zabaw i atrakcji dbała Pani Animator, która poza gigantyczną dmuchaną zjeżdżalnią, zapewniła pokaz magii, konkursy i wspólne zabawy. Natomiast dla kinomanów zaplanowano specjalną plenerową projekcję filmu: „Zakochany Wilczek" Organizatorzy spotkania zapewnili również poczęstunek- dania z grilla oraz bigos. W menu nie zabrakło także lodów, kawy, herbaty, napoi oraz cukierków i owoców dla najmłodszych gości. Tradycyjnie, wszystkie dzieci z niecierpliwością czekały na losowanie maskotek, które zostały podarowane przez nowożeńców: Edytę i Janusza Wątroba oraz Monikę i Adama Palka. Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli nasze spotkanie: Przedsiębiorstwo Tymbark, Zakłady Mięsne Laskopol, Piwniczanka Spółdzielnia Pracy, Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Pazdan oraz Państwo Bolesława i Janusz Piętoń. Integracyjne spotkania rodzin zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego orgaznizowane są corocznie od 2003 roku. Odbywały się mi.in. w Wiosce Indiańskiej w Męcinie, na Śnieżnicy, w Ośrodku Wypoczynkowym pod Ostrą, w Żmiącej oraz w Dworze w Świdniku. Spotkania dają opiekunom zastępczym chwile wytchnienia od codziennych obowiązków związanych z wychowaniem przyjętych dzieci, a dzieciom możliwość beztroskiej zabawy pod „czujnym okiem” animatorów. Są również okazją do promowania rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej serdecznie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. J. Marka 9, I piętro p. 142, tel. (18) 333-78-27. Informacji udzielają: Magdalena Wajda, Ewelina Pazdur, Marzena Piętoń. Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno małżonkowie jak i osoby samotne, które spełniają poniższe warunki: - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, - mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, - wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, - nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, - zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Do rodzin zastępczych mogą trafić dzieci rodziców, którym ograniczono bądź zawieszono władzę rodzicielską lub których pozbawiono praw rodzicielskich.

Źródło: www.pcpr-limanowa.pl