Wspólna inwestycja Powiatu Limanowskiego i Miasta Limanowa

W dniu 14 sierpnia br., w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie Starosty Limanowskiego Jana Puchały z Burmistrzem Miasta Limanowa Władysławem Biedą. Spotkanie dotyczyło planowanej realizacji gruntownej przebudowy drogi powiatowej - ul. Zygmunta Augusta w Limanowej.

W spotkaniu uczestniczyli również: Franciszek DziedzinaWicestarosta Limanowski,  Mieczysław Uryga Członek Zarządu Powiatu, Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu Limanowskiego i Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej.
- W trakcie spotkania rozmawialiśmy na temat wspólnej koncepcji zarówno budowy drogi jak i formy pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację tej inwestycji – powiedział Jan Puchała Starosta Limanowski – będziemy się starali o wsparcie z Budżetu Państwa w ramach wrześniowej edycji składania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W przypadku uzyskania dofinansowania, inwestycja byłaby realizowana w 2015 roku. W trakcie dyskusji ustaliliśmy także kwestię partnerstwa w ramach realizacji tego zadania, które jest jednym z głównych kryteriów oceny wniosków. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wymaga podjęcia stosownych uchwał przez radnych powiatowych i miejskich – dodał starosta.

Przypomnijmy

Planowana przebudowa ul. Z. Augusta jest elementem wspólnego projektu Powiatu Limanowskiego i Miasta Limanowa pn. „Usprawnienie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Limanowa, obejmującego drogę powiatową nr 1631K – ul. Z. Augusta oraz ulic miejskich.” Opracowana dokumentacja jest następstwem wcześniejszej koncepcji jaka opracowało Miasto Limanowa wspólnie z Powiatem Limanowskim.
W ramach tego projektu zakres planowanej inwestycji realizowanej przez Powiat Limanowski, obejmuje wykonanie na ul. Z. Augusta wzmocnienia i położenia nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowy dwóch skrzyżowań (z ul. J. Marka i ul. Żwirki i Wigury) na RONDA a także obustronny remont chodników, oświetlenia ulicznego i oznakowania drogowego.
Również Miasto Limanowa przygotowało w ramach tego projektu, własne zadania obejmujące przebudowę ulic miejskich (osiedlowych) w obrębie u. Z. Augusta.
Wnioski o dofinansowanie w ramach NPPDL, będą przygotowywane i składane oddzielnie zarówno przez powiat jak i miasto.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl