Zbliża się remont mostów w Łososinie Górnej i Piekiełku

Od 21 lipca br., Powiat Limanowski przystępuje do realizacji przebudowy dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami, na drodze powiatowej Limanowa – Szyk – Mstów w miejscowości Limanowa/Piekiełko.

Zakres prac inwestycji obejmować będzie następujące elementy:
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Limanowa - ul. Łososińska (od wysokości firmy Wolimex), ul. Starodworska do granicy z m. Koszary – łącznie z gruntowną przebudową i rozbudową mostu na pot. Sowlina w pobliżu cmentarza w Łososinie Górnej
- przebudowa mostu na rz. Łososina w m. Piekiełko, wraz z przebudową odcinka drogi w m. Piekiełko od granicy z m. Koszary do skrzyżowania dróg gminnych za w/w mostem.

 

W kwestii poprawy infrastruktury drogowej powiatu, będziemy realizować kolejną inwestycję, która znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i lepszą jakość poruszania się naszymi drogamiDzięki staraniom Zarządu Powiatu Limanowskiego, udało się pozyskać dofinansowanie z Budżetu Państwa, które pozwoliło nam na zwiększenie zakresu działań realizacji tej inwestycji - powiedział Jan Puchała Starosta Limanowski  - Mając na uwadze konieczność wykonania tej pilnej i długo oczekiwanej inwestycji, zwracam się z prośbą  o cierpliwość i zrozumienie w przypadku wystąpienia niedogodności komunikacyjnych a także o dostosowanie się do wprowadzanych czasowych zmian organizacji ruchu.Ze swojej strony pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej wspomniane prace zostały ukończone przez wykonawcę i droga została udostępniona wszystkim użytkownikom ruchu - dodał na zakończenie starosta.

Wszystkie prace związane z przebudową mostu na rz. Łososina i drogi w m. Piekiełko oraz w ul. Łososińskiej (od remizy  OSP) i ul. Starodworskiej odbywać się będą przy zapewnieniu ruchu wahadłowego.
   Ze względu na zakres robót i technologię wykonania przebudowy i rozbudowy mostu na ul. Łososińskiej w Limanowej (rejon cmentarza), konieczne będzie całkowite wyłączenie z ruchu  odcinka drogi od Wolimexu do mostu na pot. Sowlina  w dniach od 21 lipca 2014 r. do 10 września 2014 r.

 


   Na czas wyłączenia w/w odcinka drogi z ruchu wyznaczony zostanie objazd w kierunku Mstowa i Starego Rybia, poprzez drogę krajową nr 28 do m. Tymbark, następnie drogą powiatową nr 1632K przez centrum Tymbarku (czasowe dopuszczenie ruchu pojazdów o DMC powyżej 15t ) i dalej w kierunku Piekiełka drogą powiatową nr 1617K.

   Chwilowe ( 1-2 dniowe) wyłączenie drogi powiatowej z ruchu, konieczne także będzie w celu położenia nawierzchni bitumicznej jezdni całą jej szerokością. Dokładny termin odcinkowego zamknięcia drogi uwarunkowany będzie postępem prac i zostanie podany do wiadomości publicznej z odpowiednim wyprzedzeniem.


Planowane zakończenie inwestycji  -  30 listopada 2014r.

  Koszt realizacji całkowitej zadania, wynosi ok. 4 mln zł. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Limanowskiego, udało się pozyskać dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1.36 mln zł. Miasto Limanowa i Gmina Tymbark będą uczestniczyć w kosztach realizacji budowy zatok autobusowych.


 

Zdjęcie: Jan Puchała Starosta Limanowski w obecności Marka Urbańskiego Dyrektora PZD Limanowa, omawiają szczegółowy zakres prac z wykonawcą inwestycji.