Miasto Limanowa zajmuje trzecie miejsce w Subregionie Sądeckim

Miasto Limanowa zajęła trzecie miejsce w rankingu „Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego” przygotowanego przez Fundację Sądecką we współpracy z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wyniki poznaliśmy 28 czerwca podczas uroczystej gali w nowosądeckim MCK SOKÓŁ.
Gminy były oceniane pod kątem: generowania dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian i efektu polityki społecznej. W Kategorii Głównej „Uogólniona ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego za rok 2013”  najlepsza była Muszyna, II miejsca przypadło Łososinie Dolnej, a na III miejscu sklasyfikowano Miasto Limanowa.

Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem popularności. Decydują obiektywne, matematyczne wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam ranking opracował zespół ekspertów w ekonomii pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza, dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Naukowcy stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane są poszczególne gminy. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała  tegorocznych  zwycięzców.

Fot. www.sadeczanin.info

Źródło: Fundacja Sądecka