Zakończenie programu JUŻ PŁYWAM

Od 3 kwietnia 2014 r. Miasto Limanowa realizowało projekt „Już pływam” adresowany do uczniów klas I oraz II szkól podstawowych. 178 uczniów z Zespołów Szkół Samorządowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 realizowało zajęcia nauki pływania na Krytej Pływalni w Limanowej.

Kurs nauki pływania obejmował 16 godzin zajęć na basenie. W ramach projektu uczniowie mieli zapewnioną opiekę nauczyciela, wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, a dodatkowo uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 oraz Nr 4 w Limanowej mieli zapewniony transport ze względu na odległość. Głównym celem programu było zdobycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, poprawa kondycji, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania.

Realizacja projektu zakończyła się 10 czerwca 2014. Na realizację projektu Miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 10.370,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 32 576,00 zł.

Zródło: www.miasto.limanowa.pl

Zobacz jak uczniowie sobie radzili podczas zajęć: