OSTRA Olszówka – Raba Niżna z własnym boiskiem sportowym

W niedzielę, 15 czerwca, w Olszówce poświęcono i uroczyście przekazano do użytku kompleks sportowy stanowiący bazę Klubu Sportowego „Ostra” Olszówka-Raba Niżna”.

Po uroczystej Mszy świętej, przy skocznych akordach muzyki regionalnej,  uczestnicy przeszli na stadion, gdzie odbyła się kluczowa część uroczystości.  Tam prowadzący imprezę Jan Olszowski przypomniał historię powstawania klubu i stadionu. Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba podał najważniejsze fakty z postępowania administracyjnego dot. budowy nowych obiektów sportowych prowadzonego w Urzędzie Gminy: Dokumentacja na budowę oddawanej dzisiaj do użytku inwestycji wykonana została w kwietniu 2010 roku,  pozwolenie zaś na jego realizację uzyskaliśmy 5 lipca tego samego roku.  Zadanie to   realizowane było  w okresie od 7 grudnia 2012r. do 10 czerwca 2013r.; zgodę na użytkowanie obiektu uzyskaliśmy w dniu 16 sierpnia 2014r. W ramach całego zadania inwestycyjnego wykonane zostało boisko sportowe wraz z budynkiem zaplecza socjalnego wyposażonym w wewnętrzną instalację  wodno – kanalizacyjną, wewnętrzną instalację elektryczną, wewnętrzną  wentylację  mechaniczną wywiewną, linię zasilającą instalację oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych wraz z przyłączem energetycznym, instalacją   kanalizacji opadowej wraz z drenażem oraz zbiornikiem na wody opadowe, instalacją nawadniania boisk, utwardzeniem powierzchni gruntu, budową ogrodzenia i piłkochwytów, budową trybun, zbiornika  na nieczystości ciekłe, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł  901.132 zł, w tym dofinansowanie  z  Programu PROW 357.578 zł. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki  dobrej woli Krakowskiej  Kurii Metropolitalnej, która wyraziła zgodę  na nieodpłatną dzierżawę  gruntu pod budowę kompleksu sportowego oraz życzliwości proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Olszówce,  księdza  Stanisława  Kasprzaka. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu był Pan Kazimierz Dudzik, właściciel Firmy CATBUD z Mszany Dolnej, a Inspektorem Nadzoru – Józef Stożek.

Poświęcenia oddawanego do użytku obiektu dokonał Proboszcz z Olszówki -  ksiądz  Stanisław Kasprzak. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Bolesław Żaba, były Wójt Tadeusz Patalita, księża: Marian Krzystek i Stanisław Kasprzak, Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki, przedstawiciele Limanowskiego Podokregu Piłki Nożnej: Stanisław Olesiak i Stanisław Białoń oraz Prezes KS „Ostra” Stanisław Nawara. Asystowali im trampkarze i juniorzy tego klubu. Nie zabrakło pierwszych strzałów na bramkę i podziękowań dla działaczy i sponsorów oraz wszystkich tych, dzięki którym inwestycja mogła być wykonana. Na nowym  stadionie pięknie zaprezentowały się cheerleaderki  z miejscowej szkoły. Kulminacyjnym punktem uroczystości był mecz o Puchar Wójta pomiędzy drużynami oldboyów „Ostrej” i „Witowa” Mszana Górna. Zwyciężyli gospodarze, ale tak naprawdę liczyła się dobra zabawa. Po spotkaniu Bolesław Żaba wręczył pamiątkowy puchar prezesowi klubu Stanisławowi Nawarze.

red. Piotr Kowalik