XI Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2014

W dniach 23-25 maja 2014 r. odbył się XI Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2014. Honorowy patronat nad imprezą objął Jan Puchała Starosta Limanowski.

W piątek, 23 maja br. o godz. 17:45  odbyło się oficjalne otwarcie zawodów, którego dokonał organizator i pomysłodawca Kieratu Andrzej Pilawski wraz z zaproszonymi  gośćmi Wiesławem Janczykiem – Posłem na Sejm, Janem Puchałą Starostą Limanowskim,Mieczysławem Urygą Członkiem Zarządu Powiatu Limanowskiego, Władysławem Biedą Burmistrzem Miasta Limanowa oraz Adamem Sołtysem Wójtem Gminy Słopnice.

Punktualnie o godzinie 18:00 - 717 uczestników maratonu wyruszyło spod  muszli koncertowej w parku miejskim w Limanowej na trasę po górach powiatu limanowskiego.  Wyniki osiągnięte przez ogół uczestników XI Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego Kierat 2014 świadczą o ich bardzo dobrym przygotowaniu.

W niedzielę rano organizatorzy i uczestnicy maratonu Kierat 2014 tradycyjnie spotkali się w sali kinowej LDK, gdzie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów wyróżniającym się zawodnikom oraz medali wszystkim sklasyfikowanym uczestnikom maratonu.

Pojawili się także przedstawiciele władz lokalnych m.in. Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm, Jan Puchała - Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski, Mieczysław Uryga - Członek Zarządu Powiatu oraz Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa i Irena Grosicka - Przewodnicząca Rady Miasta.

Nagrodzeni:

Kategoria mężczyzn

I miejsce - Maciej Więcek (13:34)

II miejsce – Maciej Dubaj (13:45)

III miejsce – Andrzej Brandt (14:15)

Kategoria kobiet

I miejsce  (ex equo) – Elżbieta Sułkowska, Anna Sułkowska (17:04)

II miejsce -  Joanna Pałka (19:42)

III miejsce – Justyna Frączek (19:45)


Klasyfikacja wieczysta

Kategoria mężczyzn:  Piotr Gruszkowski (1082 km)
Kategoria kobiet: Dorota Stefańska (913 km)

Najstarszy zawodnik: Roman Pietrzak (Warszawa, 75 lat)
Najmłodszy zawodnik: Bartosz Ogórek (Nowy Sącz, 12 lat)

Najlepsza zawodniczka z Limanowej: Anna Sułkowska i Elżbieta Sułkowska.

Najlepszy zawodnik z Limanowej: Kłodnicki Tomasz i Sułkowski Andrzej 

Źródło: www.powiat.limanowa.pl