Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, jakie wystąpiły w ostatnich dniach na terenie powiatu limanowskiego, starosta Limanowski Jan Puchała zwołał w piątek, 16 maja 2014 r. o godzinie 16-stej posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W związku z ogłoszeniem na terenie Powiatu Limanowskiego w dniu 15 maja br. roku od godziny 17-stej pogotowia przeciwpowodziowego, starosta Jan Puchała wraz zastępcą Komendanta PSP Januszem Kurzeja prowadzili wizytację w terenie i kontrolę stanu wód.

Następnie w sali zarządu Starostwa Powiatowego w Limanowe odbyło się nadzwyczajne Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia, któremu przewodniczył starosta Jan Puchała była przede wszystkim ocena obecnego zagrożenia spowodowanego silnymi opadami deszczu, ale także stan przygotowanie służb, inspekcji i straży do ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami spowodowanymi dalszymi opadami deszczu.
W spotkaniu oprócz Starosty Limanowskiego Jana Puchały udział wzięli przedstawiciele wszystkich służb, m.in.: komendant KPP Limanowa Robert Hahn, Komendant  Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Janczy i jego z-ca Janusz Kurzeja, Inspektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Limanowej Piotr Mamak, dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański,a także Renata Tokarska Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Limanowej oraz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Limanowej Zygmunt Biedroński.

-  Z informacji jaką na chwilę obecnie posiadamy uszkodzona została droga wojewódzka nr 968, dlatego połączenie na trasie Mszana Dolna – Kamienica - Łącko jest niemożliwe- przekazał zgromadzonym na posiedzeniu dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Limanowej Zygmunt Biedroński 
- W gminie Kamienica na os. Bulandy zagrożone podtopieniem są 2 domy mieszkalne. W mieście Mszana Dolna brak zasilania wody pitnej z ujęcia potoku oraz zamulone ujęcie wody w os. Szklanówka. W gminie Słopnice zamulone jest ujęcie wody na potoku Mogielica. Awarie prądu elektrycznego wystąpiły w 25 miejscowościach powiatu limanowskiego. Natomiast w gminie Mszana Dolna - uszkodzone drogi, zatkane przepusty, zalane szkoły w miejscowościach Kasinka Mała, Raba Niżna, Łostówka, Olszówka, uaktywnienie osuwisk Mszanie Górnej, Łostówce. W gminie Łukowica uszkodzeniu uległ dach szkoły w Młyńczyskach, a także drogi gminne. Natomiast w Gminie Jodłownik dwa odcinki dróg gminnych są nieprzejezdne.

Podczas posiedzenia bryg. Grzegorz Janczy Komendant PSP Limanowa przekazując aktualne informacje, wskazywał iż na chwilę obecną Państwowa Straż Pożarna w Limanowej już odnotowała ponad 400 interwencji.

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marek Urbański Dyrektor PZD Limanowa, przekazywał aktualne informacje  na temat stanu dróg - Wszystkie drogi powiatowe są już przejezdne, natomiast nastąpiły 3 podmycia obiektów mostowych, najbardziej widoczne uszkodzenia powstały na trasie Ujanowice –Młynne, w Gminie Laskowa. Tam został uszkodzony most w Ujanowicach. Zagrożony jest most w miejscowości Olszówka. Mamy także uszkodzone zabezpieczenia dróg w miejscowości Podłopień i na trasie Limanowa Kamienica. Na terenie Powiatu Limanowskiego zostały uszkodzone liczne przepusty drogowe nie mówiąc o licznych zamuleniach i miejscowych uszkodzeniach korpusów drogowych, które powstały w wyniku podmyć. Służby od dnia wczorajszego cały czas są w terenie, dokonując prac zabezpieczających i porządkowych, monitorują sytuację. W wyniku ulewnych deszczów i wiatrów zostało powalonych wiele drzew na drogi, ale dzięki sprawnemu współdziałaniu, pomocy jednostek straży zawodowych i ochotniczych z terenu powiatu, na chwilę obecną wszystkie przeszkody zostały usunięte.

Szczegółowe informacje na temat szkód i zagrożeń przekazane przez poszczególne samorządy z terenu Powiatu Limanowskiego:

 Gmina Laskowa poinformowała:

 ·         Całkowite uszkodzenie podwieszki rurociągu sieci  wodociągowej przez most w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ujanowice na długości 90 m

·         Liczne obrywy brzegów wzdłuż koryta rzeki Łososina

·         Uszkodzony przyczółek mostu w miejscowości Ujanowice w ciągu drogi powiatowej

·         Na drodze gminnej Laskowa-Rozpite w miejscowości Laskowa, podmyty korpus drogi (zniszczone zabezpieczenia kamienne na odcinku około 100 mb i uszkodzony przepust pod drogą)

·         Podmycie korpusu drogi  Załpa Dolna – ponad rzekę, w miejscowości Laskowa na  odcinku około 50 mb

·         Uszkodzony korpus drogi w obrębie przepustu w  miejscowości Jaworzna

·         Zniszczona nawierzchnia żwirowo tłuczniowa na odcinku ok. 800 mb w miejscowości Laskowa (droga do Piechury i Michałowskiego)

·         Naruszona konstrukcja mostu na rzece Łososina w ciągu drogi gminnej „Jaworzna –Mordarka”- pęknięcia i zarysowania nawierzchni, podmyte filary, rozszczelnienie podwieszonej kanalizacji sanitarnej

·         Zniszczona nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa na drodze „Łęg” w  miejscowości Strzeszyce na długości 400 mb

·         Zniszczona nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa na odcinku 1300 mb na drodze „Żmiąca- Granice Kobyłczyna” w miejscowości Żmiąca

·         Podmyty korpus drogi Ujanowice-Kobyłczyna

·         Zniszczona nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa na odcinku około 900 mb na drodze Dziedzicówka- Wróble.

·         Dodatkowo zalanie i zamulenie placu manewrowego prywatnego przedsiębiorcy w miejscowości Laskowa przy drodze powiatowej.
Z informacji przekazanej przez Sekretarza Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Tymbark, według wstępnych ustaleń:

·         Zamulone zostały rowy i przepusty

·         uszkodzone drogi żwirowo- tłuczniowe

·         naniesiona została na drogi asfaltowe ziemia

·         uaktywniło się osuwisko nad firmą ALP-BUH

·         podtopione zostały budynki mieszkalne  i gospodarcze

·         zalane zostało Przedszkole Samorządowe i Szkoła w Piekiełku

·         uszkodzone zostały pobocza dróg gminnych

W akcjach ratowniczych udział biorą wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Tymbark, Zakład Gospodarki Komunalnej i jednostka tymbarskiego Strzelca.

Gmina Jodłownik poinformowała, że w związku z długotrwałymi, intensywnymi opadami deszczu, Wójt Gminy Jodłownik ogłosił wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego i wprowadził całodobowy dyżur w urzędzie. Do akcji ratowniczych zostało zaangażowanych 6 jednostek OSP z terenu gminy, oraz sprzęt ciężki. Na godzinę 14-stą dwa odcinki dróg gminnych były nieprzejezdne.

Prowadzone były działania:

·         udrożnienie przepustów wzdłuż dróg na terenie gminy

·         zabezpieczenie workami z piaskiem budynków w miejscowości Jodłownik

·         zabezpieczenie budynku Szpitala w Szczyrzycu

·         wypompowywanie wody z zalanych budynków w przedszkolu w Jodłowniku, 
szkole w Szczyrzycu oraz piwnic budynków mieszkalnych

·         czyszczenie zbiornika retencyjnego w Jodłowniku z naniesionych gałęzi

Jak przekazał pracownik Urzędu Gminy w Słopnicach  

·         Stan rzeki w potokach i rzekach –średni, uległ obniżeniu

·         Występujące lokalne podtopienia, zalane suteryny piwnice

·         Niewielkie uszkodzenia dróg żwirowych, rowów, zamulenia przepustów

·         Zamulone ujęcie wody na potoku Mogielica.

  Gmina Łukowica  poinformowała:

·         Zerwanie pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach

·         Zalanie piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Jadamwoli

·         Uszkodzenia nawierzchni żwirowych dróg gminnych, wypłukanie nawierzchni , poboczy przy drogach asfaltowych gminnych (około 20 km)

·         Uszkodzenie mostu w Jastrzębiu na potoku Jastrzębik, prowadzącego do prywatnej posesji

·         Uszkodzenie mostu na potoku Łukowica w miejscowości Łukowica prowadzącego do prywatnej posesji

·         Wyrwanie z korzeniami, lub połamanie wielu drzew i konarów przy drogach  oraz przy liniach telefonicznych w miejscowościach Łukowica, Jastrzębie, Młyńczyska, Przyszowa

 

Urząd Gminy w Dobrej przekazał wstępne informację na temat powstałych w wyniku intensywnych opadów strat:

·         uszkodzenie linii elektrycznej i telekomunikacyjnej

·         zniszczony most na osiedlu Biedówka w Chyszówkach

·         Podmyty most na osiedlu Michałki w Półrzeczkach

·         Zniszczona droga gminna na osiedlu Cygale, Śnieżnica PKP w Porąbce

·         Zniszczony potok przebiegający przez prywatną posesję na osiedlu Dobra na Potok

·         Zniszczony przeczułek i przepust przy drodze powiatowej osiedle Jopły Porąbka

·         Zniszczona droga gminna osiedle Palki nad Dzioły k/Rzeźni w Dobrej

·         Podmyta droga powiatowa na wysokości osiedla Krawce w Jurkowie

·         Osunięcie ziemi w stronę drogi gminnej w miejscowości Skrzydlna

·         Zamulone drogi i przepusty w Stróży

·         Zniszczona nawierzchnia drogi gminnej – osiedle Jakubce, Brogi, Miskowce, Sabury, Parużniki w miejscowości Gruszowiec

·         Zamulone przepusty na drodze powiatowej w Wilczycach

·         Podmyty most na osiedlu Pulkówka w Jurkowie

·         Zalane budynki mieszkalne na osiedlu Pulkóoka w Jurkowie, przez  wodę z potoku leśnego

·         zalane przez potok z Ćwilina budynki mieszkalne  na osiedlu Rubisie

·         Podmyta droga gminna i zniszczony przepust osiedle Potoki w Skrzydlnej

Nadal trwa udrażnianie przepustów, mostków, rowów. W akcji biorą udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dobra, zaangażowane do prac zostało 7 koparek. Nadal trwa weryfikacja strat i uszkodzeń.

 Według przekazanych informacji na terenie Miasta Limanowa w wyniku silnych opadów deszczu połączonych z gwałtownymi porywami wiatru, gwałtownie wrósł stan wody w potokach i rzekach na terenie Miasta Limanowa, jak również na stokach i zboczach oraz w przydrożnych rowach, co w konsekwencji doprowadziło do zalania piwnic budynków mieszkalnych i obiektów publicznych, zniszczenia przepustów i poboczy dróg.

 Podjęte zostały działania:

·         Ul. Walecznych 7, zostały zatkane przepusty drogowe, uszkodzone pobocza i nawierzchnia, podtopione zostały posesje

·         Ul. Leśna –zalana posesja

·         Ul. Drzewna zatkane przepusty, uszkodzenia poboczy, nawierzchni , podtopienia lokalne

·         Ul. Bulwary zagrożenie podtopieniami posesji znajdującej się bezpośrednio przy potoku Mordarka

·         Ul. Bronisława Czecha i Lipowa –zagrożenie podtopieniami posesji znajdujących się bezpośrednio przy rzece Sowlinka

·         Ujęcie wody dla Miasta Limanowa – Łososina Górna- wystąpiło niebezpieczeństwo zalania obiektu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w związku z wylaniem rzeki Łososiny

·         Dodatkowo podejmowano działania wypompowywania wody z zalanych budynków mieszkalnych, udrażniano przepusty i kanały odwadniające

Z przekazanych przez Gminę Niedźwiedź informacji  wynika, że w wielu miejscach zostały uszkodzone zostały przepusty/ droga powiatowa w Podobinie.

W obiektach szkolnych ucierpiały głównie podpiwniczenia zalane wodą, konieczność odpompowywania wody i osuszania. Sieć energetyczna uszkodzona w Podobinie, wezwano służby do usunięcia awarii.

Na terenie Gminy Limanowa z informacji przekazanych na godzinę 14-stą wynika:

·         Droga Młynne-Pasierbiec uszkodzony został wlot mostu w ciągu drogi i podmyty kolejny most

·         Droga Pasierbiec Stara Karczma –zniszczone zostały pobocza na sumarycznej długości 1,2 km

·         Droga Rupniów –Marna Wieś –od długości 1.4 km wymyta została górna warstwa tłuczniowa o gr. 20cm, droga nieprzejezdna na odcinku 600 m, przerwany przejazd

·         Droga Rupniów -Bednarki-Wilkowisko na długości drogi wymyte obustronnie pobocza 
od 0 + 700 m, uszkodzony wlot i wylot przepustu w km 0+100

·         Droga na Pasierbiec, wymyte obustronnie pobocza drogi na sumarycznej długości 1,5 km

·         Droga Łososina Górna –Dzielec- Laskowa  wymyte pobocza na długości 200 m końcowej nawierzchni asfaltowej – droga nieprzejezdna w km 1+000 do 1+200, ponadto wymyta nawierzchnia klińcowo-tłuczniowa –droga nieprzejezdna

·         Droga od Willowej do Słonecznej/Sowliny/wymyte pobocza na długości 700 m

·         Droga Sowliny-Mordarka – średnio od 15-20 cm wymyta wierzchnia warstwa tłuczniowo –klińcowa/droga nieprzejezdna wkm od 0,9 km do 2 km

·         Droga Męcina Radowiec –wymyta wierzchnia warstwa tłuczniowo-klińcowa

·         Boisko Sportowe w  Rupniowie-zamulony drenaż stadionu sportowego w Rupniowie ok. 1/3 płyty stadionu

Dodatkowo na terenie Gminy Limanowa uszkodzona została:

·         Droga gminna Przyszowa - Wysokie –Męcina-zamulone dwa przepusty, podmyte skrzydła i korpusy drogowi na wylotach przepustów

·         Droga wewnętrzna Męcina – Rolna zamulony przepust, podmyty korpus drogi na wylocie, osunięta ziemia z przeciwskarpy do rowu w czterech miejscach

·         Droga gminna Pisarzowa –Serafinowska zamulony wjazd do budynków Zespołu Szkół, podmyty korpus drogi na długości 7 mb

·         Droga wewnętrzna Pisarzowa- Za Dział –Pagórki zamulony przepust , podmyty korpus drogowy na wylocie

·         Droga wewnętrzna Młynne-Skomielna podmyty nasyp do przyczółku mostu na rzece Łososina

·         Droga wewnętrzna Makowica Dworska zamulony przepust w ciągu drogi

·         Droga gminna Młynne Makowica osunięta ziemia z przeciwskarpy do rowu w trzech miejscach

·         Droga wewnętrzna Makowica Wieś zamulony przepust, podmyty korpus drogi na wlocie i wylocie

·         Droga Gminna Piekiełko-Kisielówka zamulony przepust

·         Droga wewnętrzna Stara Wieś Rola zamulony rów na długości 30 mb, zamulona nawierzchnia asfaltowa na długości 400 mb

·         Droga wewnętrzna Koszary - Rysiówka I zamulony przepust , podmyty korpus drogi

·         Kłodne – uszkodzony wjazd do prywatnej posesji

·         Podmyta droga powiatowa k/pawilonu Centrum

·         Męcina Paszkowiec –zalana działka i droga

·         Infrastruktura szkolna w Nowym Rybiu – zalana kuchnia, zatkane przepusty i studzienki

·         Infrastruktura szkolna w Wysokiem zalana kotłownia i piec

·         Infrastruktura szkolna w Kaninie –zalana kotłownia

·         Młynne –zalane wielofunkcyjne boisko sportowe, garaż wraz z kotłownią

·         Pisarzowa- zalane boisko ORLIK, zatkany przepust przy wjeździe do szkoły

·         Wylewający potok „Liśnik” w Mordarce zagraża  podtopieniom okolicznych domów, uszkodzony most

·         Podmyty most w miejscowości Kłodne

Nadal trwa weryfikacja strat na terenie Gminy Limanowa przez powołaną komisje ds. usuwania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu w ostatnich dniach

 

Na terenie Miasta Mszana Dolna w dniu 15.05.2014 o godzinie 17-stej Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego.

 Podejmowano między innymi interwencje;

·         Usunięcie powalonego drzewa na ul. Orkana –zagrożenie usunięte

·         Zalanie posesji przez wodę opadową na ul Ogrodowej

·         Zalanie piwnicy budynku nauczycielskim przy ul. Ogrodowej

·         Zagrożenie zalania posesji przez potok Słomka w rejonie ul. Grunwaldzkiej, ul. Topolowej

·         Zagrożenie zalania sklepu Mrówka, przy ul. Zakopiańskiej

·         Zagrożenie zalania ZOZ ul. Matejki – zabezpieczono budynek, zalana piwnica

·         Zagrożenie zalaniem przedszkola miejskiego przy ul. Orkana – zabezpieczono budynek przed wodą ze studzienki, zalany został parter.

·         Zagrożona podtopieniem posesja przy ul. Starowiejskiej

 ·         Uszkodzenie drogi i osuwiska na osiedlu „Boułdony” 

Trwa weryfikacja strat na terenie Miasta Mszana Dolna. Aktualnie woda potoku Mszanka i na rzece Raba ma tendencję spadkową. Do godziny 13-stej odnotowano 18 interwencji.

 
Gmina Mszana Dolna przekazała informację na temat szkód;


Infrastruktura drogowa:

·         Mszana Górna–uszkodzona została droga na osiedlu Steczki

·         Kasinka Mała –zniszczona droga na osiedlu Jakubiaki

·         Kasinka Mała – zniszczona droga na osiedlu Hyrb

·         Kasinka Mała obok kościoła –zalany i podmyty parking

·         Mszana Górna- uszkodzona droga na osiedlu Bolisęgi

·         Mszana Górna zniszczona droga na osiedlu Węglarze Górne

·         Kasinka Mała zalana droga na osiedlu Nowaki

·         Mszana Górna uszkodzona droga na osiedlu Kopytki

·         Kasina Wielka zatkany przepust na osiedlu Szymony

·         Zniszczona droga w Łostówce osiedle Farganusy

·         Kasinka Mała osiedle Lipienie –potok zniszczył drogę

·         Kasinka Mała –uszkodzony most przy drodze wojewódzkiej

·         Kasinka Mała – uszkodzona droga –osiedle Bogacze

·         Raba Niżna osiedle Sochy –uszkodzona droga

·         Łostówka osiedle Baniki-uszkodzona droga

·         Kasinka Mała osiedle Filipiaki została przerwana droga

 

Szkody w obiektach użyteczności publicznej

·         Kasinka Mała - zalana Szkoła nr 2, Ośrodek Zdrowia, podmyty stadion

·         Raba Niżna –zalana szkoła

·         Łostówka –podtopiona szkoła

·         Kasina Wielka –Szkołą budynek B- zalana kotłownia

·         Olszówka – zalana kotłownia w szkole


Osuwiska:

·         Osunięcie skarpy w Łętowym, osiedle Klimki

·         Osunięcie do rzeki w Łostówce osiedle Kuczaje

·         Osunięcie skarpy w Lubomierzu osiedle Baniki

·         Osuwisko na drogę w Kasince Małej osiedle pod niebo

·         Osuwisko w Mszanie Górnej osiedle Wcisły

·         Osuwisko w Mszanie Górnej osiedle Węglarze Dolne

·         Osuwisko w Łostówce osiedle Sutory Górne

·         Osuwisko w Rabie Niżnej osiedle Za Górą

 

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Limanowskiego nadal obowiązuje!

Źródło: www.powiat.limanowa.pl