Wielki przejazd Galicyjską Koleją Transwersalną?

W 2014 r. przypada 130 lat od powstania Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. W grudniu 1884 r. otwarto trasę o długości prawie 800 km, która zaczynała się w Czadcy (dzisiejsza Słowacja), a kończyła w Husiatyniu (obecnie Ukraina). Na pewnych odcinkach trasa ta istniała, ale trzeba było zbudować ok. 577 km nowych torów. Zrobiono to w dwa lata! Trasa, jak wiecie istnieje do dziś. choć ruch na niektórych odcinkach jest już wstrzymany. Chcemy, aby ta trasa istniała, żyła i żeby znów jeździły po niej pociągi, także parowozy. UWAGA: Dla uczczenia 130-lecia powstania trasy organizujemy w przyszłym roku przejazd całą trasą z Czadcy, do Husiatyna. Źródło: LokomotywaKoalicjaKoleiGalicyjskiej