OSP w Piekiełku apelu o pomoc Ukrainie

Piekiełko dn. 30.10.2013 r.

 “Miłość i służba nadają   sens naszemu życiu”                      Jan Paweł II

Szanowni Państwo !

Czas szybko i nieubłaganie biegnie. W tym roku mija już 14 lat naszej działalności charytatywnej. Oprócz ratowania życia i mienia, my strażacy, dzielimy się tym co sami posiadamy, równocześnie zachęcając innych do wzajemnej pomocy.  To dzięki Waszemu wsparciu, Drodzy Państwo, niesiemy radość ubogim, nieporadnym, chorym i będącym w potrzebie materialnej. Wszystko zaczęło się od pomocy materialnej dla siostry Magdaleny, która pracowała w szkole w Piekiełku ucząc religii, a potem w roku 2001 wyjechała z misją ewangelizacji do ukraińskiego Czernihowa. Tam powstała Polska Placówka Misyjna sióstr Nazaretanek, która zajmuje się dziećmi patologicznymi, porzuconymi i niepełnosprawnymi. Tradycyjnie i tym razem, kierujemy naszą pomoc do s. Magdaleny na Ukrainę. Wszyscy wiemy, że dla dobrego funkcjonowania  i rozwijania się takiej placówki,  potrzebne są środki finansowe na jej właściwe utrzymanie. Wsparcie  finansowe, prosimy więc kierować na nasze konto  –  nr w nagłówku  –  koniecznie z dopiskiem:  „Ukraina”. Na ten cel można przekazywać także żywność o przedłużonym terminie do spożycia, np.  makaron, konserwy. Prosimy również o dary rzeczowe dla dzieci, które są pod opieką sióstr tj.: buty, ubrania, słodycze, środki czystości i higieniczne, przybory szkolne. Prosimy, aby ww.  rzeczy były nowe ze względu na dyrektywy celne. Uprzejmie prosimy o przygotowanie darów w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada br. Zebrane dary przekażemy do Klasztoru sióstr Nazaretanek w Krakowie,  skąd własnym kanałem trafią do adresata przed „Mikołajem”. Więcej informacji pod nr tel. 696 323 303.

Za każdy dar serca, dziękujemy.

     Ze strażackim pozdrowieniem

Prezes OSP Piekiełko mgr inż. Jacek Leśniak