W Tygodniu Misyjnym dar modlitwy i serca dla Kodymy

W Tygodniu Misyjnym Komitet Budowy Kaplicy i Miejsca Pamięci gen.Stanisława Skalskiego w Kodymie na Ukrainie składa podziękowanie za dotychczasowe wsparcie, za każdą złożoną ofiarę. Kaplica w Kodymie jest budowana nie przez bogatych tego świata, ale z ludzkiego niedostatku. Bóg wybiera maluczkich, by Jego chwała zajaśniała w miejscu, gdzie prawie  po stu latach ateizacji i bezbożnictwa w wielkim trudzie i z przeszkodami  odradza się Kościół. Na rzecz budowy kaplicy i miejsca pamięci gen. Stanisława Skalskiego w Kodymie na Ukrainie od dn. 01. 05. 2013 r - 20. 10.2013 r. zostały przeprowadzone następujące zbiórki:
 1. 01.05.2013 Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu kwota - 190,66
 2. 03.05.2013 Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu kwota – 86.56
 3. 03.05.2013 Parafia NMP-Królowej Polski w Michalczowej kwota – 327.07
 4. 04.05.2013 Kamianna Dom Pszczelarza kwota – 475.61
 5. 04.05.2013 Krynica- Deptak kwota – 47.32
 6. 05.05.2013 Kamianna Dom Pszczelarza kwota -423.60
 7. 05.05.2013 Płyta Aeroklubu Podhalańskiego - Święto Kwitnących Sadów w  Łososinie Dolnej kwota - 1942.59      
 8. 12.05.2013 Parafia Św. Józefa Rzemieślnika w Krosnej kwota – 379.00
 9. 09.06.2013 Parafia NSPJ w Żmiącej kwota – 1.207.51
 10. 09.06.2013 Okręgowy Zjazd PIS w Nowym Sączu kwota - 1.750
 11. 16.06.2013 Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu kwota zebrana– 307.77     
 12. 18.06.2013 Targi Sacroexpo Kielce kwota– 2.115.17
 13. 06.07 2013 Biesiada u Bartnika Stróże kwota - 1.247.62
 14. 07.07.2013 Biesiada u Bartnika Stróże kwota – 1.273.00
 15. 14.07.2013 Uroczystość Religijno- Patriotyczna Jaworzna – Korab kwota 6. 597.22
 16. 27.07.2013 Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę kwota zebrana - 2. 735. 79
 17. 28.07.2013 V Otwarty Konkurs Zaprzęgów Konnych AKS Ujanowice kwota –  1. 128.34
 18. 04.08 2013 Festiwal Śliwki Miodu i Sera w Laskowej kwota  – 1.249.02
 19. 06.08.2013 Parafia Przemienienia Pańskiego w Jaworznej kwota– 1.691.48
 20. 11.08.2013 Uroczystość Religijno-Patriotyczna Żmiąca – Cuprówka kwota – 3.578.45      
 21. 08.09 2013 Parafia Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej kwota z– 3.721.05
 22. 15.09.2013 Parafia MBB w Żbikowicach kwota– 1.166.41
 23. 22,09.2013 Owocobranie 2013 Łukowica kwota– 2.560.44
 24. 20.10.2013 Parafia NSPJ w Żmiącej kwota – 815 zł
 25. 20.10.2013 Parafia Św. Katarzyny PM w Kamionce Małej kwota - 1.200 zl                                      

   Razem 38.216.68

Również ekipa budowlana z dekanatu ujanowickiego rozpoczęła nadzór nad budową kaplicy w Kodymie. Udało się doprowadzić do porządku budynek, w którym sprawowana jest Msza św. oraz uporządkować działkę, na której stoi. Została również wykonana kanalizacja oraz prace przy ogrodzeniu, które w jakiś sposób zabezpiecza materiały budowlane zgromadzone na placu. W październiku bieżącego roku rozpoczęto wznoszenie murów kaplicy. Te przedsięwzięcia pochłonęły ogromne sumy. Komitet niestety nie jest w stanie ich sfinansować podobnie jak wspólnota istniejąca przy Parafii Przemienienia w Kodymie. W Kodymie po ponad 90-ciu latach ateizacji następuje odbudowa Parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Początkowo grupę katolików, po przyjeździe w 2012r do Kodymy ks. Stanisława Majkrzaka, stanowiło kilka młodych osób z mołdawskiego Przydmistrowia, którzy sami zabiegali o możliwość uczestniczenia we Mszy św. dlatego od 2007r. zaczęli tu przyjeżdżać księża z Bałty. Parafia w Kodymie utworzył w 2008r. Biskup Odesko-Symferopolski Bronisław Bernacki. W 2011r. po wielu staraniach zakupiono chatę z działką, w której mieści się kaplica. W lecie 2013r. ks. Stanisław Majkrzak rozpoczął budowę kaplicy, gdyż istniejący budynek jest w bardzo złym stanie i jest zbyt ciasny dla wspólnoty, przez którą obecnie przewija się ok.50-osób. Tak, więc w miejscu urodzin gen. Stanisława Skalskiego, w parafii ks. Antoniego Skalskiego ostatniego proboszcza w Kodymie i jednocześnie wuja gen. Skalskiego, w niezwykle trudnych warunkach i z przeszkodami odradza się Kościół. W bieżącym roku po raz pierwszy od 1919r. miała miejsce kolęda, ślub katolicki oraz chrzest św. 14 lipca 2013r. Parafia Przemienienia Pańskiego w Kodymie otrzymała dar- kopę obrazu Pana Jezusa Przemienionego- od Parafii Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, tak więc od 20 lipca 2013r. wizerunek Jezusa Przemienionego z sądeckiej Fary odbiera cześć w Kodymie. Czynnie w nasze akcje włącza się Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Ziemia Limanowska, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Gminy Laskowa, Poseł PR Pani Anna Paluch, Poseł PR Pan Stanisław Kogut, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, OSP Ujanowice, ZS w Ujanowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Ujanowicach, SP nr 21 w Nowym Sączu, Aeroklub Podhalański w Łososinie Dolnej. Szczególne podziękowania składamy wszystkim, którzy podczas  kwest złożyli ofiary do puszek. Za wszystkich, którzy modlitwą i ofiarą wspierają dzieło budowy kaplicy w Kodymie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca ks. Stanisław Majkrzak sprawuje Mszę św. prosząc o ich zdrowie i błogosławieństwo Boże. W imieniu Komitetu zwracamy się z gorącym apelem o wysłanie na konto budowy kaplicy przysłowiowej  złotówki, która zwielokrotniona przez liczbę ofiarodawców  wesprze budowę kaplicy w Kodymie. Konto: BS Krościenko/D    11881700003001000173980104 Tytułem - na budowę kaplicy w Kodymie