Konkurs plastyczny pod hasłem: kpt. Tadeusz Paolone – bohater, patriota, żołnierz”

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATORZY:
JS nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS ”Strzelec „ OSW w Tymbarku. Urząd Gminy w Tymbarku
CELE KONKURSU: -   uczczenie 70 rocznicy śmierci kpt. Tadeusza Paolone z Piekiełka w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau, -  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu-   kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej-   popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
UCZESTNICY:
  • uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark
  • uczniowie gimnazjów z terenu gminy Tymbark
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Tymbark
TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:

„kpt. Tadeusz Paolone – bohater, patriota, żołnierz„

FORMAT PRAC: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2
TECHNIKA WYKONANIA: Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa
TERMINY  ( ETAPY KONKURSU) Otwarcie konkursu: 21 sierpnia 2013 r.Zakończenie konkursu: 30 września 2013 r.I. Przeprowadzony na szczeblu placówek w terminie do 20 września br. Komisje szkolne wyłonią 5 najlepszych prac i prześlą do Urzędu Gminy w Tymbarku, pok. nr 11, osoba odpowiedzialna Robert NowakII.  Prace wyłonione w etapie szkolnym należy dostarczyć do UG Tymbark w terminie nieprzekraczającym 30 września 2013r. Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród książkowych, odbędzie się 11.10. 2013r w sali konferencyjnej UG w Tymbarku w 70 rocznicę śmierci kpt. Tadeusza Paolone
WARUNKI UCZESTNICTWA: -          Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu.-          Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane
NAGRODY:  Jury powołane przez organizatora wyróżni po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej nagrodami książkowymi.
  • Na stronie internetowej  www.tymbark.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.
PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursu Robert NowakTel.: 18 3325 637e-mail: r.nowak@tymbark.pl