Trzeci koncert w ramach XVI Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Limanowej

W piątek, 16 sierpnia 2013 r. o godz. 19.00  w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, odbył się już trzeci koncert w ramach XVI Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. W rolę konferansjera wcielił się Ireneusz Wyrwa. W koncercie wystąpili: Marta Wierzgoń – organy i Krakowskie Trio Stroikowe, w składzie: Marek Mleczko - obój, Roman Widaszek - klarnet, Paweł Solecki - fagot. Zostały zaprezentowane utwory Jana Sebastiana Bacha, Henriego Tomasi i Krzesimira Dębskiego, oraz Césara Francka. Było  to wspaniałe wydarzenie artystyczne, na którym licznie przybyli do kościoła melomani, muzyki poważnej. Dzięki kamerze mogliśmy podziwiać wirtuozerię gry na organach w wykonaniu Marty Wierzgoń.

Zdjęcia: Roman Szuszkiewicz

--- Marta Wierzgoń urodziła sie na Zaolziu, w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, tam także żyje i pracuje. Kształciła się w Konserwatorium muzycznym w Ostrawie w klasie organów i fortepianu, studia kontynuowała w Akademii Muzycznej w Bratysławie w klasie organów profesora J.V. Michalko. Doskonaliła się na kursach mistrzowskich F. Peetersa w Belgii. Była wykładowcą na Uniwersytecie w Ostrawie, otworzyła i prowadzi klasę organową w Podstawowej Szkole Muzycznej w Karwinie. Jako koncertująca organistka występowała poza Czechami w Polsce, Słowacji, Austrii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Rosji. Współpracuje z solistami i chórami, z którymi zrealizowała kilka nagrań. W programach swych koncertów prezentuje muzykę od renesansu aż po współczesność, w tym często muzykę czeskich kompozytorów. Jest inicjatorką i dyrektorem artystycznym festiwalu organowego w Karwinie. Muzyka to dar piękna i radości, które chce przekazywać drugim. Krakowskie Trio Stroikowe. Powstało z inicjatywy oboisty Marka Mleczko w roku 1998 przy Orkiestrze Kameralnej Capella Cracoviensis. Zespół składa się z wybitnych  instrumentalistów, którzy przejawiają swą aktywność artystyczną nie tylko w grze orkiestrowej, ale również  kameralnej oraz bardzo często solowej - stąd też muzycy mają na swym koncie wiele koncertów kameralnych z różnorodnym repertuarem, od muzyki barokowej do współczesnej.
Krakowskie Trio Stroikowe koncertowało niemalże na wszystkich prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce, spotykając się z entuzjazmem publiczności i uznaniem krytyków. W 2005 roku współpracując z PWM i DUX zespół nagrał płytę z utworami polskich kompozytorów XX wieku (Szałowski, Tansman, Lutosławski, Spisak, Palester, Krauze), a rok później na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Bachowskiego zarejestrował we własnej transkrypcji  Sonatę Es dur BWV 525 Jana Sebastiana Bacha. Członkowie Krakowskiego Tria Stroikowego są pedagogami Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach.