Podpisana umowa o współpracy z Ukrainą!

W pierwszych dniach lipca, przedstawiciele powiatu limanowskiego uczestniczyli w oficjalnej wizycie na Ukrainie, gdzie zostało podpisane porozumienie o współpracy powiatów - Limanowskiego i Stryjskiego. Przedstawiciele Powiatu Limanowskiego w osobach; Jan Puchała Starosta Limanowski i Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski podpisali porozumienie o współpracy z Romanem Kozakiem, Starostą Rady i Orestem Kurylą Wicestarostą Rady Rejonowej w Stryju, znajdującym się w obwodzie lwowskim. Współpraca ta obejmować będzie działania w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w sektorze turystyki, kultury, tradycji regionów, ale również  wspierania i inicjowania współpracy gospodarczej i handlowej podmiotów gospodarczych działających na terenie obu regionów.
W funkcjonowaniu jednostek samorządowych, istotny wpływ na rozwój regionu ma prowadzenie współpracy zarówno tej lokalnej, jak również międzynarodowej. Dzięki podpisanemu 1 lipca br. porozumieniu  o współpracy, zarówno władze powiatu stryjskiego, jak i limanowskiego mogą rozpocząć współdziałanie na wielu płaszczyznach. - Podpisane porozumienie ma na celu wymianę doświadczeń służących rozwojowi przedsiębiorstw z obu powiatów, pomocy w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów inwestycyjnych, handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z powiatu limanowskiego i stryjskiego– informuje Jan Puchała, starosta limanowski- Podjęta współpraca oczywiście będzie miała na celu także wzajemną promocję turystyczną regionów - dodaje starosta. Podczas wizyty delegaci powiatu limanowskiego uczestniczyli miedzy innymi w spotkaniu z  prof. Jarosławem Drozdem, Konsulem Generalnym RP we Lwowie. A wizytując rejon powiatu stryjskiego spotkali się z proboszczem polskiej Parafii w Stryju - ks. Wojciechem Bukowcem, pochodzącym ze Żmiącej w powiecie limanowskim. Nawiązywanie kontaktów między instytucjami działającymi na polu nauki, kultury, sportu i turystyki. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu obu regionów, wymiana informacji w zakresie polityki oświatowej, nawiązywanie oraz koordynowanie kontaktów bezpośrednich między placówkami oświatowymi, młodzieżą szkolną obu regionów. Dodatkowo będzie prowadzona wzajemna promocja regionów na rzecz zainteresowania się poznawaniem kultury, historii i  tradycji obu narodów. Śladami polskości na Ukrainie… Wiele jest miejsc na terenie Ukrainy gdzie nadal można dostrzec ślady polskości. Powiat Stryjski, znajdujący się w obwodzie lwowskim, czy sam Lwów to niepowtarzalne miejsca o bogatym folklorze, ośrodki wielu kultur. Piękne zabytki architektury przypominają dawne polskie czasy. W sercu Lwowa, przy Rynku znajdują się między innymi: kamienica Królewska, która od 1640 r. była własnością Jana III Sobieskiego, pałac arcybiskupi, w którym przebywał Zygmunt III Waza i Władysław IV, pałac Lubomirskich, XV-wieczna kamienica Weninga - siedziba Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Ale na obowiązkowej liście punktów programu zwiedzania powinny się znaleźć cmentarz Łyczakowski (są tu groby m. in. Banacha, Goszczyńskiego, Grottgera, Konopnickiej i Zapolskiej) oraz cmentarz-pomnik Orląt Lwowskich - spoczywają tutaj polegli w polsko-ukraińskich walkach o Lwów. Nie tylko jednak Lwów tak mocno przypomina o polskiej przeszłości. Na Ukrainie działo się dużo wydarzeń, które miały decydujący wpływ na historię Rzeczypospolitej. Ale Ukraina to nie tylko piękne miasta i wspaniała architektura. Ci, którzy lubią bardziej aktywną formę spędzania wolnego czasu, na pewno znają uroki ukraińskich Karpat. Słynna Czarnohora, niedaleki od niej Świdowiec czy leżące tuz przy polskiej granicy Bieszczady Wschodnie są wspaniałym miejscem do pieszych wędrówek. Mniej znane, a jeszcze bardziej atrakcyjne, są Gorgany. Te niewysokie (najwyższy szczyt Sywula ma 1836 m n. p. m.), ale wymagające góry, uznawane są za najdziksze w Europie. Także tam można odnaleźć ślady polskości, np. polski cmentarz w Bystrzycy (Rafajłowej), Przełęcz Legionów, przez którą II Brygada Legionów szła na front, aby walczyć z wojskami rosyjskimi czy polsko-czechosłowackie słupki graniczne z lat 20-tych XX w. Źródło: www.powiat.limanowa.pl