Podsumowanie działań Państwowej Powiatowej Strazy Pożarnej w Limanowej

W dniu 26 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyła się coroczna narada operacyjna podsumowująca działania jednostki. Głównym celem corocznej narady było podsumowanie działalności PSP w Limanowej na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2012. Spotkanie było również odpowiednim momentem na wymianę spostrzeżeń, wniosków i uwag wynikających z działań jednostki. Według prezentowanych przez komendanta PSP w Limanowej Grzegorza Janczego informacji, na dzień 31 grudnia 2012 r. jednostka posiada 76 etatów - w tym: 73 strażaków i  3 pracowników cywilnych, tzw. pracowników Korpusu Służby Cywilnej. - Przy likwidacji wszystkich zdarzeń zaistniałych w 2012 r. brało udział łącznie 8139 strażaków, z czego: strażaków PSP – 3261,  strażaków OSP z KSRG -3624, strażaków z pozostałych OSP - 1254 - wskazywał statystyki komendant PSP w Limanowej. W prowadzonych w 2011 roku działaniach ratowniczych jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałały z wieloma służbami  i instytucjami.  Oprócz strażaków w działaniach  tych udział wzięło 791  funkcjonariuszy Policji, 902 ratowników Pogotowia Ratunkowego, 31 osób Pogotowia Energetycznego, 79  przedstawicieli innych służb (pogotowie gazowe, ochrona środowiska, straż leśna, straż miejska itp.). We wszystkich zdarzeniach podczas których interweniowały zastępy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej śmierć poniosło 14 osób  a  234  zostało rannych. Zestawienie Działań jednostek straży pożarnych w 2012 r.  Pożary – 298, Miejsce zagrożenia – 804, Alarmy fałszywe 61. Na zaproszenie komendanta bryg. Grzegorza Janczego Komendanta PSP w Limanowej na naradę przybyli m.in. Jan Puchała Starosta Limanowski,st. bryg. mgr inż. Piotr Konar Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa, Adam Sołtys Wójt Gminy Słopnice, a także mł. bryg. Janusz Kurzeja z-ca Komendanta PSP w Limanowej i pozostali przedstawiciele samorządów lokalnych, służb i inspektoratów współpracujących z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Podczas narady Jan Puchała Starosta Limanowski na ręce st. bryg. mgr inż. Piotra Konara, Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie złożył podziękowanie za ogromne wsparcie finansowe limanowskiej jednostki PSP w Limanowej. Służbom mundurowym Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej za codzienne osobiste zaangażowanie i poświęcenie, a także ogromny wkład w utrzymywanie bezpieczeństwa na terenie powiatu limanowskiego. Wszystkim życzył wszystkim powodzenia i jak najmniej niebezpiecznych zdarzeń w 2013 roku.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl