Strażacy z Zawadki są bardzo ważnym ogniwem obrony cywilnej

      W  Szkole Podstawowej w Zawadce uczniowie klas IV-VII spotkali się z przedstawicielami miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej aby nabyć umiejętności  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

                   Strażacy, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo zapoznali uczniów z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy - oceną sytuacji w miejscu wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja).

                   Uczniowie po instruktażu bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych a u wszystkich było widać zaangażowanie w podejmowanych działaniach ratowniczych. Strażacy z Zawadki tego typu szkolenia prowadzą nie tylko w miejscowej placówce oświatowej ale również wśród Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w OSP. W najbliższych planach jest szkolenie  mieszkańców podczas organizowanego  pikniku oraz  osób biorących udział w Święcie Gminy Tymbark planowanego 21 lipca br.

                                                                                   Robert Nowak

Tagi: ,