Współpraca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Powiatem Limanowskim

 Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  będzie  organizatorem w dniu 16 maja 2024 r. wyjazdowego posiedzenia, które będzie miało miejsce w Gminie Jodłownik. Coraz mocniejsza współpraca  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Powiatem Limanowskim związana jest z reaktywacją Górskiej Szkoły Rolniczej, która ma być centrum akademickim w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Małopolsce  W dniu 16 kwietnia 2024 r. w gospodarstwie pana Henryka Kulpy – Prezesa Spółdzielczej Małopolskiej Grupy Hodowców Bydła Czerwonego w Słopnicach, odbyła się pokazowa produkcja serów miękkich z mleka krów rasy polska czerwona dla grupy rolników z miejscowości Słopnice. Produkcję przeprowadzili pracownicy Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica oraz prof. dr hab. inż. Jacek Domagała. W spotkaniu wzięło udział 6 rolników. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez UR w Krakowie programu SUPRIM – „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy”. Była to także okazja do wymiany poglądów między rolnikami i naukowcami na temat warunków rzemieślniczej produkcji serów podpuszczkowych oraz sposobów i możliwości promocji zarówno bydła polskiego czerwonego jak i produktów z mleka tej rasy krów. Przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego odwiedzili wzorcową oborę p. H. Kulpy i omówili możliwości współpracy z hodowcą w zakresie kształcenia studentów UR w Krakowie.” Warto wspomnieć ze rok temu w dniu 3 maja 2023 r. przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz producenci zdrowej żywności z Powiatu Limanowskiego  wraz osobami związanymi bezpośrednio z reaktywacją Górskiej Szkoły Rolniczej podczas 2 Studyjnego Wyjazdu do Szwajcarii zostali przyjęci przez Panią Ambasador Szwajcarii Iwonę Kozłowską.  

                                                                                                             Stefan Hutek

Tagi: ,