Zdrowa żywność to podstawa

 Licznie przybyli na Drugie Limanowskie Targi Zdrowej Żywności zarówno wystawcy jak zwiedzający, które zorganizowane zostały w ranach 95 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Burmistrz Miasta Limanowa Pan Władysław Bieda. Wśród zaproszonych gości przybyli Profesorowie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w osobach Pani Joanny Makulskiej, Pana Jacka Domagały oraz Pana Władysława Migdała, Poseł na Sejm RP Pani Urszula Nowogórska, Dyrektor MODR w Karniowicach Pan Bronisław Dutka, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Pan Czesław Kawalec, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Pan Stanisław Młyński, Wójt Gminy Limanowa Pan Jan Skrzekut, Radni  Miasta i Gminy Limanowa. Patronat nad Targami objął Pan Prof. Sylwester Tabor Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Głównym organizatorem Targów było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska przy wsparciu Marka Dutka pasjonaty produkcji ekologicznej żywności oraz Damiana Króla, który promuje piękno Ziemi Limanowskiej. Wśród wystawców byli: Pan Andrzej Lasaka, Firma  Browar Bóbr Limanowa, Państwo Halina i Marek Piwowar, Pan Bogusław Moroń, Pani Lucyna Job, Pani Justyna Łaciak, Firma Handlowo Usługowej CARSHOP Paweł Grab, Pan Marek Hornik, Pan Marek Wojtas, Pan Józef Olchawa, Pani Małgorzata Król, Pan Henryk Kulpa i Piotr Smaga reprezentując Związek Hodowców Krowy Polskiej Czerwonej. Piękno muzyki ludowej zaprezentował zespół Regionalny „Starowiejski Hyr” pod kierownictwem Agnieszki i Piotra Pławeckich. Nad wyżywieniem uczestników czuwały  Panie z KGW z Lipowego i  Starej Wsi I.  W części wykładowej zostały poruszone następujące tematy  Prof. Władysław Migdał: „Cele i metody wspierania produktu lokalnego”, Prof. Jacek  Domagała: „Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności – nowe możliwości współpracy z UR w Krakowie” prof. Joanna Makulska  –   ”Krowa Rasy Polskiej Czerwonej - wyjątkowe walory zdrowotności i smaku mleka”. Wystawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe medale. Pierwszą osobą otrzymującą medal była Anita Janczyk artystka plastyk, twórca logo Górskiej Szkoły Rolniczej. Prowadzącym Targi był Góral ze Słopnic, Józef Wójtowicz . Wyrazy szczególnego podziękowania należą się  Panu Burmistrzowi Władysławowi Biedzie oraz Pani Magdalenie Smadze Dyrektor LDK za nieodpłatne udostępnienie miejsca spotkania. Słowa podziękowania kieruję do właścicieli  Firmy Laskopol oraz Firmy Jantar, Panu Pawłowi Nowakowi z Pisatzowej oraz Panu Konradowi Kądziołce ze Starej Wsi za udzielone wsparcie. Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Limanowskie Targi Zdrowej Żywności  są imprezą cykliczną i kolejna edycja będzie miała miejsce za rok gdzie już serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.

                                                                                                     Stefan Hutek

Tagi: ,