Rozwój rolnictwa górskiego

     W dniu 10 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie poświęcone możliwym formom wsparcia wielofunkcyjnej działalności rolniczej na terenach górskich i podgórskich Polski Południowej, organizowane przez Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.                                                                                                                                                      Udział w spotkaniu wzięli pracownicy naukowi kilku uczelni, przedstawiciele hodowców bydła i owiec, producentów i przetwórców żywnościowych produktów regionalnych i ekologicznych, działacze samorządowi, animatorzy ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji oraz promocji regionu.                                                                                                                                             Tematyka  spotkania  związana była z możliwością rozwoju  lokalnego serowarstwa w oparciu o regionalne razy bydła i owiec, opracowania i wdrożenia Karpackiego Systemu Jakości Wołowiny Pastwiskowej, reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej, organizacji warsztatów i szkoleń w zakresie wielofunkcyjnego rolnictwa na terenach górskich, transgranicznej współpracy w Regionie Karpat oraz szeroko pojętej międzynarodowej współpracy regionów górskich. Wsparcie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej jest cennym krokiem w zakresie edukacji rolniczej, która jest niezbędna w osiągnięciu wysokiego poziomu produkcji ekologicznej żywności w górskich gospodarstwach  rolnych. W konferencji wzięła udział liczna grupa z Powiatu Limanowskiego tj. producenci serów Pani Janina Kochniarczyk z Łętowego oraz Pani Małgorzata Król z Męciny, Czesław Kawalec Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Damian Król Członek Zespołu Regionalnego Starowiejski Hyr, Pan Władysław Lachor Sołtys wsi Kłodne, Pan Karol Wojtas historyk regionalista. Obecny był również Pan dr Kazimierz Kapera rodzinnie związany z inż. Janem Drożdżem założycielem Górskiej Szkoły Rolniczej.  Organizatorem spotkania była prof. dr hab. Joanna Makulska, Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

                                                                                                               Stefan Hutek

Tagi: ,