Poświęcenie budynku Stowarzyszenia

 Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach powstało w 2000 r., a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu życia rolników oraz poprawa warunków produkcji i zbytu artykułów. Stowarzyszenie wciąż podejmuje nowe działania na rzecz ochrony interesów producentów owoców i warzyw oraz organizuje akcje wspomagające mające na celu promowanie produktów regionalnych.

W 2006 roku, śliwki suszone metodą tradycyjną w dymnych suszarniach, dzięki Stowarzyszeniu zostały zarejestrowane jako Produkt Tradycyjny pod nazwą „Suska Sechlońska”. Natomiast 9 października 2010 roku produkt ten został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako polski produkt regionalny ze znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Zarząd Stowarzyszenia, ale także wszyscy jego członkowie nieustannie starają się o rozwój Stowarzyszenia, m. in. poprzez pozyskane dotacje. Dnia 28.01.2023 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowopowstałego budynku  Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach. Budynek, ale także plac manewrowy wokół budynku oraz ogrodzenie, powstały dzięki pozyskanym funduszom w ramach działania "Współpraca" w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Celem operacji była poprawa konkurencyjności producentów rolnych naszego regionu poprzez stworzenie krótkiego łańcucha dostaw i promocję produktów na lokalnym rynku.

Dzięki pozyskanym środkom Stowarzyszenie ma możliwość rozpoczęcia wspólnej sprzedaży bezpośrednio do klienta końcowego, jeszcze większe zintegrowanie producentów rolnych
i sprzedaż szerokiego asortymentu produktów o wysokiej jakości, uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych swoich gospodarstw i dobrą rozpoznawalność na rynku rolno-spożywczym.

W uroczystym poświęceniu budynku Stowarzyszenia wzięli udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani Poseł Anna Paluch oraz Członkowie Solidarności RI z naszego powiatu.

 

Tagi: ,