Ślubowanie klas pierwszych

 Dnia 14 listopada 2022 roku w Zespole Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, połączone z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i inauguracją Oddziału Przygotowania Wojskowego.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście:

Pan Wojciech Skurkiewicz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Pan Jan Hamerski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Ksiądz dr Jan Banach – Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku

Pan Mieczysław Uryga - Starosta Limanowski

Pan Artur Krzak - Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej

Pan płk Marcin Żal – Szef Oddziału Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie

Pan ppłk Dariusz Dziuba - Dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki w Krakowie

Pan ppłk mgr inż. Henryk Kiełbasa - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu

Pan mjr Zbigniew Gacek – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu

Pan ppłk SG Przemysław Juszczak z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Pan podinsp. Tomasz Florek - Komendant Powiatowy Policji w Limanowej

Pan kom. Tomasz Guzik - Komendant Komisariatu Policji w Tymbarku

Pan mł. bryg. mgr inż. Wojciech Frączek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Pan dr hab. prof. UP Przemysław Wywiał - Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pan dr Łukasz Czekaj – z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pan dr Paweł Ptaszek- Wójt Gminy Tymbark

Pan mjr Jan Rosiek - Dowódca 114 Batalionu WOT w Limanowej

Pan st. insp. ZS Roberta Nowaka - Dowódca Jednostki Strzeleckiej Nr. 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone  ZS               „ Strzelec „ OSW wTymbarku.

W uroczystości wzięli również udział licznie zgromadzeni rodzice uczniów klas pierwszych.

Podczas swojego wystąpienia Pani Dyrektor Małgorzata Ryś jako przesłanie dla uczestników uroczystości przytoczyła słowa Świętego Jana Pawła II „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.“

Podczas uroczystości głos zabrali również: Pan Wojciech Skurkiewicz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

raz Pana Jan Hamerski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Złożyli oni gratulacje uczniom klas pierwszych oraz życzyli im powodzenia w dalszej edukacji. 

Podczas uroczystej akademii nastąpiło przekazanie sztandaru i ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tę część uroczystości przeprowadził Pan sierżant Robert Kłyk – nauczyciel przedmiotu przysposobienie wojskowe.

Pan Starosta Limanowski Mieczysław Uryga wręczył stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Uczniowie przedstawili również pokaz taktyki czarnej i technik interwencyjnych oraz walki taekwondo i karate oraz okolicznościowy program artystyczny związany z Narodowym Świętem Niepodległości.

Tagi: ,