Obchody Święta Niepodległości na Jastrząbce

 11 listopada obchodzony jest w całym kraju jako radosne święto odzyskania niepodległości. 104 lata temu Polska powróciła na mapy świata jako kraj niepodległy. Jak co roku w Gminie Laskowa  uroczystości te obchodzone były na cmentarzu nr 357 w Kamionce Małej na wzgórzu Jastrząbka. Głównym celebransem oraz kaznodzieją  był ks. Płk Tadeusz Bieniek. Przed mszą św. zostały złożone wiązanki i znicze na grobach poległych żołnierzy oraz przeprowadzony został przez JS 2402 „Strzelec „Limanowa Apel Poległych. Dzięki staraniom Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Laskowa Zofii Bukowiec- Sołtysa Wsi Kamionka Mała Urząd Wojewódzki w Krakowie przyznał ponad 900 tyś zł. dotacji na odnowienie i remont zabytkowego cmentarza. Pani Zofia Bukowiec odczytała okolicznościowy list skierowany do uczestników obchodów Święta Narodowego przez Senatora RP Jana Hamerskiego Następnie wymieniła listę osób dzięki którym cmentarz na Jastrząbce odzyskał dawny blask. Po mszy św. odbyła się prezentacja Małopolskiej Filmowej Grupy Rekonstrukcji KADR oraz grupy Rekonstrukcji Historycznej z Laskowej „Kasztanka” Uczestnikom Młodzieżowego Rajdu Turystycznego „Jak Oni w 1914 …” wręczono  pamiątkowe puchary. Wszyscy uczestnicy częstowani byli smacznymi potrawami wykonanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce Małej a nad bezpieczeństwem czuwała jak zawsze jednostka OSP w Kamionce Małej. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra parafialna z Jaworznej.

 

                                                                                                  Stefan Hutek