Odznaczenia Prezydenckie dla księdza prałata Stanisława Czachora i Pani Władysławy Franczak

  

 Uroczystą msza św. w  kościele  pod wezwaniem św. Kazimierza w Nowym Sączu rozpoczęła się ceremonia wręczenia Krzyża Komandorskiego  z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przyznanego  dla księdza prałata Stanisława Czachora i działaczki Solidarności Władysławy Franczak, zasłużonym dla regionu Sądecczyzny i Limanowczyzny. Odznaczenia  zostały podjęte decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po mszy św. odznaczeni oraz dostojni goście wraz z pocztami sztandarowymi przeszli do sali ratuszowej w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu. Liczną grupę stanowili  przedstawiciele  parlamentu RP, samorządów , związku zawodowego NSZZ Solidarność  a także  rodziny i znajomi odznaczonych.

Laudację na cześć znanego sądeckiego duszpasterza, od ponad 50 lat związanego z Nowym Sączem wygłosił  wieloletni Przewodniczący NSZZ Solidarność  Andrzej Szkaradek. Wspominał on o owocnej pracy ks. Prałata najpierw jako katechety a później jako Proboszcza parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. W stanie wojennym zasłynął z celebracji  mszy św. za ojczyznę. podtrzymując  na duchu wszystkich prześladowanych  i internowanych w stanie wojennym. Ks. Prałat był również inicjatorem  wykonania  tablic katyńskich zainstalowanych na ścianie kościoła Św. Kazimierza w Nowym Sączu. Laudację na cześć Władysławy Franczak wygłosił Senator Jan Hamerski. Wspomniał  o jej działaniu na rzecz powstania NSZZ  Solidarność na ziemi limanowskiej, w  tym powstania związku zawodowego w szpitalu w Limanowej i walkę o sprawy pracownicze.  Również podczas  tej uroczystości Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości, odznaczeni zostali między inni znani i  zasłużeni ludzie Sądecczyzny tacy jak Bożena Jawor, czy Krzysztof Pawłowski. Odznaczenia w imieniu Andrzeja Dudy wręczył minister w Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.                                                     

                                                                                                                                                                                                                            Stefan Hutek

Tagi: ,