Zofia Bukowiec odznaczona Krzyżem Zasługi

 

W dniu 21 maja 2022 r. miało miejsce wręczenie Srebrnego Krzyża Zasługi nadanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę przyznanego Pani Zofii Bukowiec Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Laskowa, Sołtysa  wsi Kamionka Mała. Uroczystości rozpoczęły się odprawioną mszą św w intencji Pani Zofii koncelebrowaną pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Kamionka Mała, ks. Stanisława Węgrzyna.  Po mszy św. dalsze uroczystości miały miejsce w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Kamionce Małej.Wsród zaproszonych gości byli rodzice Pana Prezydenta  RP Andrzeja Dudy, Pani  Prof.Janina Milewska-Duda i Pan Prof. Jan Duda Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, kapłani: ks. Prałat Marian Stach, ks Kanonik Tadeusz Skura, ks.dr Edward Kabat, ks Prałat Czesław Szewczyk. Parlamentarzyści Jan Hamerski Senator RP, Anna Paluch i Elżbieta Zielińska Posłowie na Sejm RP, Wicestarosta  Powiatu Limanowskiego Agata Zięba, Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach, Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Pani Anna Gurgul, Wójt Gminy Żegocina Pan Wojciech Wrona, Przedstawiciele NSZZ Solidarność w osobach Pana Andrzeja Szkaradka oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Krzysztofa Kotowicza. Dyrektor MORD w Nowym Sączu Pan Marek Pławiak, Prezes Tauron Rożnów Pan Zygmunt Paruch Przewodniczący NSZZ Solidarność RI Gminy Laskowa Czesław Zelek Radny Gminy Laskowa oraz pozostali Radni Gminy Laskowa tj. Pan Stanisław Luksa ,Pan Jerzy Rosiek, Pan Michał Gocal, Grażyna i Marek Machnikowie z Bochni,Pani Maria Grzegorzek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rojówce,Pani Irena Stanisławczyk, Inspektor PIP w Krakowie Pan Mateusz Wiatr, Pani Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki telewizji Polsat,Radni Gminy Limanowa Pan Adam Ryś oraz Daniel Łącki,Pani Janina Firlej,Pani Wanda Chochlińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej,Pan Zdzisław Pajor Dyrektor GOKiT w Laskowej,wieloletni pedagodzy Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej Pani Dominika Błaż oraz Zofia Orzeł, Pan Czesław Bukowiec emerytowany nauczyciel ZSME w Limanowej,Pani Władysława Franczak działaczka Solidarności w latach 80 oraz założycielka Koła Radia Maryja w Limanowej,nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej Pani Bożena Uryga.Wiesława Ruchała, Honortowy Prezes OSP Pan Krzysztof Czech, Prezes OSP w Kamionce Małej Maciej Błaż. Licznie  reprezentowane były organizacje działające w Kamionce Małej tj. Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, Parafialnego Oddziału Caritas, Koła Gospodyń Wiejskich.Pani Zofia Bukowiec od 26 lat sprawuje funkcje społeczne tj. Radnej Gminy Laskowa piastując trzykrotnie funkcje Członka Zarządu Gminy Laskowa,Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Laskowa, Przewodniczącej Komisji Budżetu. Angażowała się w powołaniu Publicznego Ośrodka Zdrowia w Laskowej.Za działalność w Parafialnym Kole Caritas otrzymała w roku 2009 statuetkę Caritas Diecezji Tarnowskiej   Misericors.Pani Zofia Bukowiec jest członkiem NSZZ Solidarność RI odznaczona medalem ZASŁUŻONA DLA SOLIDARNOCI RI..Pani Zofia podczas wielkiej powodzi 1997 roku pozyskała środki na odbudowę infrastruktury wsi.W roku 2010 za jej staraniem powstała jednostka OSP w Kamionce Małej, pierwsza w historii wsi.Przez 26 lat jest współorganizatorem uroczystości 11 Listopada na cmentarzu nr 357 na Jastrząbce.Pani Zofia Bukowiec jest aktywnym działaczem Prawa i Sprawiedliwości piastując funkcję Członka Zarządu Powiatu Limanowskiego, Delegata na Zjazd Krajowy, Pełnomocnika ds finansowych Okręgu nr 14 w Nowym Sączu. 25 razy organizowała wyjazd rolników na centralne dożynki na Jasnej Górze. Organizowała wyjazdy na protesty rolnicze jak i w obronie telewizji TRWAM i Radia Maryja.Pani Zofia jak podkreślało wielu mówców podczas uroczystości jest osobą niezwykłą, darząca dobrem każdego nawet tych, którzy sprawiali jej przykrości.Ten ogromny dorobek zasług na rzecz społeczności lokalnej znalazł uznanie również w głosie Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego który przysłał okolicznościowy list gratulacyjny.Uroczystego aktu dekoracji dokonali rodzice Pana Prezydenta RP Pani Prof. Janina Milewska- Duda , Prof. Jan Duda oraz Senator Jan Hamerski.Pani Zofia Bukowiec jest wzorem człowieka który bezinteresownie pochyla się na potrzebami człowieka.W swoim społecznym działaniu odnosi się do postawy św. Kingi Patronki Samorządów, która ukazała jak idąc za głosem Jezusa w powołaniu zakonnym zostawiając godność królewską stała się Matką potrzebujących. Niech zatem Dobry Bóg wspiera działanie Pani Zofii Bukowiec by czynione dobro mogło się rozlewać na wiele potrzeb samorządu Gminy Laskowa..

Stefan Hutek 


 

Tagi: ,