Ostatnia droga ks. Kanonika Stanisława Wojcieszaka

 W Słopnicach w rodzinnej parafii ks. Stanisława Wojcieszaka, w dniu 22 grudnia 2021 r. miały miejsce uroczystości pogrzebowe, które po mszy św. żałobnej pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża zakończyły się złożeniem Jego doczesnych szczątków na miejscowym cmentarzu parafialnym. Przy licznym gronie kapłanów oraz wielu osób polecano w modlitwie Jego duszę,  okazując w ten sposób wdzięczność za Jego gorliwą pracę duszpasterską. Był wychowawcą wielu ludzi młodych, gdzie w latach 1982 do 1988 sprawował funkcję katechety w limanowskich szkołach średnich. To dzięki Jego postawie wielu odkryło wówczas powołanie kapłańskie, czy również powołanie do życia w małżeństwie. Katechizując w trudnym czasie stanu wojennego zainspirował młodych wówczas ludzi do zawieszenia w salach lekcyjnych krzyży, które w większości pozostały do dnia dzisiejszego. Ks. Stanisław Wojcieszak zawsze ukazywał, jaką wielką wartością w życiu każdego człowieka bez względu na wiek  jest miłość Boga i Ojczyzny. Spełniając pozostawiony przez Niego testament należy jeszcze z większą starannością wypełniać w codziennym życiu tę troskę o fundamentalne wartości jaką jest żywa wiara w Boga realizowana w szacunku do każdego człowieka.

Stefan Hutek

Tagi: ,