Patronaty Honorowe przy obecności prof.Jana Dudy

 Patronatem honorowym Pierwszych Limanowskich Targów Żywności  oraz koncertu w 40 rocznicę powstania NSZZ  Solidarność Rolników Indywidualnych  objęli między innymi : Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Swoją obecność potwierdził  Przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan prof. Jan Duda ojciec  Prezydenta RP Andrzeja Dudy . Tak zacne autorytety wspierające te doniosłe wydarzenia są dowodem uznania dla inż. Jana Drożdża Założyciela Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Niech zatem reaktywacja tej placówki oświatowej przyczyni się do rozwoju najpiękniejszych obszarów w Polsce jakimi są nasze pasma górskie w których ma szansę rozwijać  się rolnictwo ekologiczne wraz z turystyką  dostarczając  produkty żywnościowe o najwyższych walorach smakowych i zdrowotnych.

                                                                                 Stefan Hutek


Tagi: ,