„Podróże małe, podróże duże” –Spotkanie z Prof. Andrzejem Kuligiem

 Andrzej Kulig (ur. 30 czerwca 1955 w Limanowej) – polski inżynier inżynierii środowiska, wykładowca akademicki, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Warszawskiej, prodziekan ds. Ogólnych i Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (od 2016 – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) w latach 2012–2019, dziekan od 2019.

Autor lub współautor ponad 140 opublikowanych prac, w tym 4 monografii i 10 rozdziałów w monografiach naukowych, oraz ponad 350 prac nie opublikowanych (projekty naukowo-badawcze i badawczo-wdrożeniowe dla gospodarki, raporty o oddziaływaniu na środowisko, przeglądy ekologiczne oraz ważniejsze ekspertyzy i opinie). Promotor dwóch przewodów doktorskich, recenzent siedmiu prac doktorskich i trzech habilitacyjnych[2].

Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW (od 2019), prodziekan ds. Ogólnych i Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska PW (2012-2019); w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska PW: kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Miejskiego (2004-2007) oraz Zastępca Dyrektora ds. Nauki (1993-2000); kierownik Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi (od 1991, w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska od 2011); redaktor Prac Naukowych PW serii „Inżynieria Środowiska” pt. Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska (od 2008); członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kampusów Akademickich (2008-2012); członek Senackiej Komisji ds. Nauki (2012-2019). Organizator konferencji naukowych (1984, 1987, 1990, 1995, 1997, 2000, 2001).

Hobby: turystyka wysokogórska (m.in. Aconcagua, Kilimandżaro, Elbrus, Margherita, Mont Blanc, Demawend) i krajoznawcza (m.in. Nowa Zelandia, Australia, Peru, Islandia, Uganda, Maroko, gruziński Kaukaz) oraz fotografia i ogród. Wieloletni publicysta dwumiesięcznika „Echo Limanowskie” (autor m.in. reportaży podróżniczych, felietonów i artykułów biograficznych) oraz autor artykułów popularnonaukowych w kwartalniku „Almanach Ziemi Limanowskiej”[10]. Autor książki pt. „Pół korony i inne wyprawy”.

 Źródło: Wikipedia

Tagi: ,