W Limanowej powstanie 114 batalion Wojsk Obrony Terytorialnej

 Dziś tj. 17 lipca 2021 r. w Limanowej Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej oraz Władysław Bieda - burmistrz miasta Limanowa podpisali list intencyjny na mocy którego w Limanowej powstanie 114. batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. W jego skład wejdą koszary oraz teren do ćwiczeń. WOT zakłada że w przyszłym roku w Limanowej odbędzie się pierwsza przysięga wojskowa. Po podpisaniu umowy  głos zabrali Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Burmistrz  Miasta Limanowa  Władysław Bieda oraz generał dywizji Wiesław Kukuła-dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. W  powstaniu  114 batalionu WOT największy trud   włożył Senator Jan Hamerski. To dzięki Jego działaniom doszło do sfinalizowania decyzji,  przy współpracy  z Burmistrzem Miasta Limanowa Władysławem Biedą wraz poparciem Rady Miasta Limanowa. Mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą Wojska Polskiego gdyż różne oddziały zaprezentowały się na pikniku wojskowym. Oczywiście jak na wojsko przystało nie zabrakło grochówki wojskowej wraz ze smacznym pieczywem wytarzanym na potrzeby wojska. Zwiedzającym towarzyszyła orkiestra wojskowa a działo się to wszystko przy pięknej pogodzie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele parlamentu,  rządu i samorządów tj. Senator Jan Hamerski, Posłowie na Sejm Wiesław Janczyk, Jan Duda, Arkadiusz Mularczyk, Patryk Wicher, Anna Paluch, Barbara Bartuś, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopolski  Łukasz Kmita, Wicewojewoda Józef Leśniak , Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba , Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz inni  Wójtowie i radni różnego szczebla.                                                                          Stefan Hutek

Tagi: ,