Zakończanie Warsztatów Serowarskich dla 1 grupy

 Zakończyły się zajęcia  1 grupy 36 godzinnych Warsztatów Serowarskich „Zorganizowanie pierwszych na obszarze LSR warsztatów serowarskich”. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy poznali teoretyczne i praktyczne tajniki wytwarzania serów opartych na wytwarzaniu ich  metodami tradycyjnymi. Warsztaty nawiązują do działalności inż. Jana Drożdża który przed 100 laty, po odzyskaniu niepodległości przez  Polskę,  tu na Ziemi Limanowskiej chcąc poprawić byt rolników wzbogacał ich nową wiedzą, by wprowadzić w życie model gospodarki Alpejskiej. Uwieńczeniem tej edukacyjnej działalności było powołanie do istnienia Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej, która  swoim poziomem dydaktycznym była wzorem  i chlubą  oświaty znana w całej Europie. Warsztaty Serowarskie są nawiązaniem do tej niesamowitej  historii Górskiej Szkoły Rolniczej oraz istotnym  pierwszym krokiem do jej reaktywacji. Jak podkreślili uczestnicy warsztatów zdobyte umiejętności  pozwolą na działanie, by w swoich gospodarstwach podjąć się sztuki wytwarzania smacznych i zdrowych ekologicznych wyrobów serowarskich, na które zapotrzebowanie  obecnie bardzo  mocno wzrasta. Warsztaty realizowane są ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wsparcia finansowego udzieliło  Kółko Rolnicze z Starej Wsi a  wsparcia materialnego w postaci środków czystości udzieliła Firma Gold  Drop z Limanowej.  Podziękowania składam Wójtowi Gminy Limanowa Janowi Skrzekutowi za nieodpłatne użyczenie pomieszczeń  oraz udzielonej na ten cel pożyczki.

Stefan Hutek

 

Tagi: ,