Zmarł Stefan Bugajski – znany i ceniony przewodnik turystyczny oraz wieloletni nauczyciel

Wczoraj tj.22 kwietnia 2021 r. Limanową oraz Ziemię Limanowską obiegła smutna wiadomość, iż zmarł nagle w wieku 74 lat Stefan Bugajski znany i lubiany przewodnik górski, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. pułkownika Józefa Jońca w Limanowej, postać bardzo zasłużona dla rozwoju i popularyzacji turystyki w naszym regionie.

Stefan Bugajski urodził się w Limanowej 16 kwietnia 1947 roku jako syn Jana i Ludwiki Bugajskich. Był prawnukiem znanego Limanowianina, weterana powstania styczniowego porucznika Józefa Bogdanowskiego.

Stefan swoją naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Limanowej (dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 1), następnie kontynuował ją w Liceum Pedagogicznym w Limanowej, gdzie w 1966 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Krzeszowicach na kierunku wychowania muzycznego a następnie po przeniesieniu placówki do Tarnowa kontynuował naukę w tym mieście.

Pierwszą pracę zawodową jako nauczyciel podjął w 1968 roku w Szkole Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej, gdzie uczył dzieci i młodzież przez 16 lat. W międzyczasie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie 18 lutego 1983 roku uzyskał tytuł magistra w zakresie geografii. Następnie pogłębiał swoją wiedzę na kolejnych studiach podyplomowych w tej samej uczelni.

W 1985 roku Stefan Bugajski podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej. W placówce tej uczył pokolenia Limanowian do 2010 roku, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przez kilka miesięcy w 1988 roku pełnił funkcję wicedyrektora tej szkoły. Przez 42 lata pracy zawodowej jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej a następnie w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. pułkownika Józefa Jońca w Limanowej uczył geografii, muzyki, matematyki a także był wychowawcą wielu klas oraz opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego.

Największą pasją Stefana Bugajskiego była turystyka. Posiadał kwalifikacje przewodnika górskiego – tatrzańskiego i beskidzkiego oraz przewodnika terenowego na województwo małopolskie i świętokrzyskie. Posiadał także uprawnienia pilota wycieczek. Od wielu lat był członkiem Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego „Ziemi Limanowskiej” w Limanowej. Przez wiele lat zasiadał w Zarządzie tego Oddziału PTTK. Był także członkiem Koła Przewodników Turystycznych w Oddziale PTTK w Limanowej a w latach 1991 – 1995 jego prezesem. Przez wiele lat także był Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej w limanowskim Oddziale PTTK. Dał się poznać jako bardzo dobry organizator różnych imprez turystycznych, rajdów, kursów, szkoleń i konkursów. 

Przez długie lata organizował Rajd SKKT – PTTK imienia Leopolda Węgrzynowicza. Uczestniczył także z młodzieżą, którą uczył w rajdach imienia prof. Józefa Staniszewskiego i wielu innych. Jako nauczyciel geografii oraz Przewodniczący Komisji Młodzieżowej PTTK organizował różne konkursy krajoznawcze i krasomówcze. Przygotowywał i organizował kursy Młodzieżowego Organizatora Turystki. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc tematyczne szkolenia terenowe dla nauczycieli.

Oprócz turystyki również muzyka była jego pasją. W młodości grał w orkiestrze dętej ŁPPD w Łososinie Górnej, a w późniejszym okresie śpiewał w Chórze Chłopięcym „Pueri Cantores” Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Zasiadał także w zarządzie tego chóru. Umiał grać na wielu instrumentach muzycznych.

Stefan Bugajski przez lata działał także w różnych grupach przy parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Wraz z żoną Cecylią wychował dwoje dzieci: córkę Annę i syna Jana.

Stefan Bugajski był także autorem wielu artykułów dotyczących geografii i przyrody a także historii Ziemi Limanowskiej które ukazywały się na łamach „Echa Limanowskiego”. Brał także udział w pracach zespołów redakcyjnych przygotowujących wydawnictwa promocyjne miasta Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego. Był także autorem opisów terenu Beskidu Wyspowego w licznych przewodnikach po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych. Był także członkiem zespołu redakcyjnego przygotowującego 3 tomy albumów - „Okruchy pamięci - Limanowa na starej fotografii”.

                                                                                          Karol Wojtas

Pogrzeb Ś. P. Stefana Bugajskiego odbędzie się w poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku w Limanowej. O godzinie 13 00 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej odbędzie się msza św. Po której nastąpi odprowadzenie Ś. P. Stefana Bugajskiego na miejscowy cmentarz.

 

Tagi: ,