Modlitwa uwielbienia ks. Bp Artura Ważnego

 W ramach X Forum Formacyjnego Moc Misji –Tajemnica Eucharystii prowadzonego przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji, w sobotę 30 stycznia 2021 r. o godz. 1930  w kościele parafialnym w Tarnowie-Mościcach  miała miejsce modlitwa uwielbienia nowo wyświęconego biskupa Artura Ważnego. Modlitwę przed najświętszym sakramentem poprzedziła konferencja ks. Krzysztofa Porosło duszpasterza  akademickiego Kolegiaty św. Anny w Krakowie. Zgromadzeni w świątyni  wraz z ks. Bp Arturem w obecności Jezusa oddali siebie , tak aby Jego moc przenikała każdy element życia dając siłę do odnajdowania ewangelicznej drogi życia w osobistej  relacji z Nim. Tylko Jezus daje człowiekowi poczucie pokoju, sensu i celu swojego życia. Oddanie życia Jezusowi rodzi radość, która naturalnie prowadzi do modlitwy uwielbienia dając poczucie i pewność Jego błogosławieństwa.

Stefan Hutek