Święcenia Biskupie ks. Artura Ważnego

 Dzień 30 stycznia 2021 r. zapisuje się w życiorysie ks. Artura Ważnego jako data Jego święceń biskupich, które przyjął zgodnie z decyzją Papieża Franciszka z dnia 12 grudnia 2020 r. Święceń udzielił  Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Uroczystej mszy św. przewodniczył Metropolita Krakowski abp  Marek Jędraszewski. Ks. Artur urodził się 12 października 1966 r. w Rzeszowie jako syn Alicji i Stanisława. Po zdaniu matury 1985 roku wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie gdzie 25 maja 1991 z rąk biskupa Józefa Życińskiego przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1991-1995 pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W latach 1995-1999 był wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, W 1998 r. został dyrektorem diecezjalnego biura duszpasterstwa młodzieżowego. W 1998 r. został duszpasterzem akademickim w Tarnowie, a w 2003 r. diecezjalnym duszpasterzem akademickim. W latach 2007-2014 był proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. W latach 2014-2019 był dyrektorem Wydziału Nowej Ewangelizacji. Od 2019 r. jest ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej. Jako hasło swojej biskupiej posługi przyjął słowa "Patris corde" (Ojcowskim sercem) związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka w dniu  8 grudnia 2020 r.  Roku św. Józefa . Św. Józef jest bardzo bliski  nowemu biskupowi .  Jak powiedział „Chce, aby znalazł się on w herbie biskupim obok Maryi i Księgi Słowa Bożego, czyli Jezusa. W herbie widniała będzie zatem Święta Rodzina - "ziemska trójca". Biskup Artur Ważny podkreślił że, „jak Maryja towarzyszy mu od początku jego życia, o swoim niedawnym odkryciu, że mama ofiarowała go jako dziecko Matce Bożej, o parafiach, w których posługiwał, a z których każda była związana z Matką Bożą - Bolesną w Limanowej, Królowej Polski w Mościcach (jako wikariusz, a po latach jako proboszcz) i Fatimską w Tarnowie (jako duszpasterz akademicki). - Józef to mój wierny towarzysz, od kościoła akademickiego św. Józefa, poprzez Szkołę Ewangelizacji św. Józefa i Mężczyzn św. Józefa. To jest mężczyzna, który pomógł mi stawać się mężczyzną i pomógł mi w spotkaniu z mężczyznami” - podkreślił biskup. Biskup Artur Ważny jako neoprezbiter  przybył w sierpniu 1991 r. do Limanowej jak wspomina trwały wówczas Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie z udziałem Papieża Jana Pawła II. Od początku jako kapłan zjednał sobie młodzież stając się też opiekunem parafialnej Grupy Odnowy w Duchu Świętym. Swoją dobrocią zjednywał sobie młodzież zagubioną jak i osoby dorosłe objęte różnymi nałogami. Nie przywiązywał wagi do spraw materialnych a symbolem tego był jego samochód fiat 126p zwany „maluchem” w którym ledwo się mieścił. Zawsze  gotowy do posługi kapłańskiej w sprawowanych sakramentach a zwłaszcza eucharystii i spowiedzi św. Jego zapał ewangelizacyjny zadziwiał  i ujmował wszystkich a dowodem tego było pozostawienie posługi probostwa na rzecz  objęcia funkcji Dyrektora Wydziału Nowej Ewangelizacji. Jego zapał w głoszeniu ewangelii będzie od dziś  miał szczególną moc, bo będzie to czynił jako Biskup, a więc Pasterz Kościoła, w czasach bardzo trudnych dla naszej ojczyzny gdzie autorytet Kościoła jest niszczony na różne sposoby. Na zakończenie mszy św. święceń biskupa  Artura Ważnego przemówił Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który dwukrotnie podkreślił znaczenie parafii MBB w Limanowej w posłudze kapłańskiej ks. Artura. Głos zabrał również nowo wyświęcony Biskup, który podziękował swoim rodzicom i rodzeństwu, kolegom i koleżankom ze swojej  młodości, księżom profesorom i kolegom, pracownikom kurii. Wspomniał zmarłych biskupów tj. abp Jerzego Ablewicza  który przyjmował go do seminarium oraz abp Józefa Życińskiego który udzielił mu święceń kapłańskich. Został  również odczytany list gratulacyjny Prezydenta  RP Andrzeja Dudy, który również podkreślił  zasługi bp Artura w dziele ewangelizacyjnym prowadzonej przede wszystkim wśród młodzieży.

Stefan Hutek

zdjęcia: Telewizja TRWAM, Jakub Trojanowski 

Tagi: ,