Przykra wiadomość dla mieszkańców Starej Wsi

 W dniu 10 grudnia 2020 r. podczas  XVI sesji  Rady Gminy Limanowa podjęto ponownie próbę likwidacji filii Gminnej Biblioteki  Publicznej w Starej Wsi. Jest to bardzo przykra wiadomość dla mieszkańców Starej Wsi  i nie tylko tej miejscowości ponieważ na organizowane  imprezy kulturalne w ramach funkcjonowania tej placówki  kulturalnooświatowej  licznie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Starej Wsi ale również  mieszkańcy Miasta Limanowa i okolicznych miejscowości.  Zamknięcie takiej placówki  będzie ogromnym błędem władz Gminy Limanowa a uzyskane niewielkie oszczędności wyrządza ogromna stratę  w kształtowaniu  postaw patriotyzmu i szacunku do historii Polski i naszego regionu. Samorząd Gminy ma ustawowy  obowiązek wspierać  kształtowanie postaw patriotyzmu a zwłaszcza u młodego pokolenia . Oszczędzanie na kulturze i oświacie przyniesie ogromne straty  wśród społeczeństwa ogarniętego  zalewem mediów elektronicznych, które w ogromyn stopniu pustoszą psychikę   człowieka . Czytelnictwo książek wyrabia i rozwija  predyspozycje intelektualne i dlatego likwidacja bibliotek przyczyni się do pozbawienia  rozwoju horyzontów intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Potrzebą  czasu  przy zalewie wszechobecnych  mediów elektronicznych jest powrót do czytelnictwa a wiec samorząd Gminy Limanowa powinien powiększać dostępność  do bibliotek zachęcając do czytelnictwa książek wypożyczanych w doskonale funkcjonujących bibliotekach.

Z  przykrością trzeba stwierdzić  że tylko czterech radnych  Gminy Limanowa miało odwagę sprzeciwić się zamiarowi  likwidacji filii Gminnej Biblioteki  Publicznej w Starej Wsi. Również  nigdy nie zaczerpnięto  opinii mieszkańców Starej Wsi  podczas zebrań Wiejskich, którzy przed 65 laty powołali do istnienia Bibliotekę w Starej Wsi. Zamiast świętować ten Jubileusz to w wielu  sercach a zwłaszcza osób starszych  pamiętających pierwsze lata jej funkcjonowania rodzą się uczucia żalu wyciskając  łzy że nadeszły czasy  gdzie niszczy się to co było tak wiele lat okazją do dumy.

                                                                  Stefan Hutek 

 

XVI sesja Rady Gminy Limanowa - 10 grudnia 2020 r. GŁOSOWANIE  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi

TYP GŁOSOWANIA Jawne DATA GŁOSOWANIA 2020-12-10 14:57:26

 

1.Borucki Marek             WSTRZYMAŁ SIĘ  ( Przymierze Razem)

 2. Frączek Antoni          ZA   ( PiS)

3 .Hasior Sylwester        ZA   ( PiS)

 4 Jabłoński Jerzy          ZA  ( PiS)

 5 .Kapitan Marek          WSTRZYMAŁ SIĘ ( Przymierze Razem)

 6. Kita Stanisław           PRZECIW  ( Przymierze Razem)

 7. Kochańczyk Cecylia   PRZECIW  ( PiS)

8. Kolawa Zuzanna        WSTRZYMAŁ SIĘ  ( Przymierze Razem)

9. Kądziołka Zdzisław    ZA  ( PiS)

10. Lachor Władysław  WSTRZYMAŁ SIĘ  ( Przymierze Razem)

11. Malinowski Andrzej  WSTRZYMAŁ SIĘ  ( Przymierze Razem)

12. Młyński Stanisław    PRZECIW  ( Przymierze Razem)

13. Pazdur Bogusław     ZA  ( PiS)

14. Pałka Bogdan            PRZECIW   ( Przymierze Razem)

15. Ryś Adam                ZA   ( PiS)

16. Sajdak Stanisław     ZA   ( PiS)

17. Szubryt Walenty     WSTRZYMAŁ SIĘ  ( Przymierze Razem)

18. Twaróg Leszek        WSTRZYMAŁ SIĘ   ( Przymierze Razem)

19. Wojak-Ćwik Iwona  WSTRZYMAŁ SIĘ  ( Przymierze Razem)

20. Woźniak Rafał         ZA  ( PiS)

 21. Łącki Daniel           ZA  ( PiS)

Tagi: ,