Złote Krzyże Zasługi dla Czcigodnych Kapłanów

            Podczas sumy odpustowej  w parafii  pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku odznaczeni zostali Złotymi Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ks. Prałat Józef Leśniak oraz ks. Kanonik Franciszek Malarz. Wszystkich przybyłych na uroczystą sumę odpustową powitał Proboszcz parafii ks. dr Jan Banach. Głównym celebransem  mszy św. oraz  kaznodzieją  był ks. Infułat Adam Kokoszka. Ceremoniał udekorowania odznaczonych kapłanów przeprowadził przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego z Biura Wojewody ds. Orderów i Odznaczeń Państwowych  Pan Piotr Świeży a wręczył je Wicewojewoda Małopolski Józef  Leśniak. W uroczystościach uczestniczyli oficjalne delegacje w osobach :Jana Hamerskiego Senatora RP, delegacja Starostwa Powiatowego w składzie:  Mieczysław Uryga, Starosta oraz Czesław Kawalec, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. Gminę Tymbark reprezentowali : Urbańska Stanisława, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark oraz Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark. Po mszy św. delegacje wyraziły słowa podziękowania za długoletnią posługę odznaczonych kapłanów.  A oto krótka charakterystyka posługi kapłańskiej czcigodnych duszpasterzy.                                                         Ks. Prałat Józef Leśniak Urodzony 12 lutego 1933 roku w Przyszowej, Powiat Limanowski. Święcenie kapłańskie przyjął w 1956 roku- 64 lat Kapłaństwa .Proboszcz w Parafii w Delatowicach w latach 1968 – 1987,Proboszcz w Parafii Tymbark w latach 1987 – 2003,Kapelan Jego  Świątobliwości, Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej. Orędownik i współtwórca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Założyciel Przedszkola Parafialnego w Tymbarku. Wyszczególniony powyżej Kapłan przedstawiany do zaszczytnego odznaczenia, pracując przez długie lata na terenie Powiatu Limanowskiego, wypełniał czyny przekraczające zakres jego codziennej posługi. Przez Jego ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, przynosi to znaczną korzyść obywatelom Powiatu Limanowskiego a zarazem Naszego Państwa.

Ks. Kanonik Franciszek Malarz urodzony 23 lutego 1935 roku w Zawadce koło Tymbarku, Powiat Limanowski. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku w Tarnowie- 62 lata Kapłaństwa.

W latach 1958 – 1962 pracował w Rożnowicach, potem w Rzepienniku Strzyżewskim, następnie od 1963 r. do 1972 r. w Gorlicach w parafii Glinik. W latach 1973 – 1994 był wicedziekanem dekanatu Gorlice – Północ oraz egzaminatorem i wizytatorem nauki religii. Od 1998 r. był ojcem duchowym dekanatu Ropa. Od 1972 r. przez 33 lata był proboszczem parafii Wysowa – Zdrój i kapelanem Zdroju. Materialnym sukcesem jest to, że udało się zbudować trzy kościoły:

- w Hańczowej pw. Dobrego Pasterza

-  w Wysowej, kościół zdrojowy pw. Przemienienia Pańskiego

- kaplicę cmentarną zwaną kościołem Dobrej Nadziei. Ponadto wybudowano plebanię i dwa pomieszczenia dla rekolekcji oazowych. Sukcesem duchowym jest to, że został zbudowany most zaufania, ludzie w parafii Wysowa mimo różnych wyznań zwracają się do siebie, a nie odwracają.

Jest autorem przewodnika pt. „Przychodzę do źródeł by odpocząć Panie”. Był redaktorem pisma „W naszej Parafii” i artykułów pt. „Pozbierajcie okruszyny. Jest współzałożycielem „Stowarzyszenia Przyjaciół Wysowej”, promującego Wysową Zdrój. Wygłosił 46 rekolekcji wielkopostnych i 2 misje parafialne. Po przejściu na emeryturę pomaga w parafii Podłopień.

Wyszczególniony powyżej Kapłan przedstawiany do zaszczytnego odznaczenia, pracując przez długie lata na terenie Diecezji Tarnowskiej, ostatnio w Powiecie Limanowskim, wypełnia czyny przekraczające zakres jego codziennej posługi. Jego ofiarne niesienie pomocy mieszkańcom oraz działalność charytatywna, przynosi znaczną korzyść obywatelom Naszego Państwa.

 Stefan Hutek

 

 

 

 

Tagi: ,