Limanowskie obchody 100 rocznicy Cudu nad Wisłą

  

      W całej naszej Ojczyźnie 15 sierpnia 2020 r. uroczyście obchodzony był jubileusz 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”  To wielkie zwycięstwo młodej polskiej armii w roku 1920 powstrzymało marsz komunizmu na zachód Europy, niesionego na karabinach wojsk radzieckich. Limanowskie obchody rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną  w intencji poległych podczas tej Bitwy. Po mszy św. na rynku limanowskim miało miejsce uroczyste  ponowne odsłonięcie  tablicy pamiątkowej  ufundowanej przez patriotów Ziemi Limanowskiej w 10 rocznicę Cudu na Wisłą. Historyczna uroczystość wmurowania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Piłsudskiemu i bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego, walczącym o Polskę niepodległą w latach 1918-1920 miała miejsce 19 marca 1931 r. Wówczas tablica została wmurowana na ścianie budynku Szkoły Powszechnej Męskiej  na limanowskim rynku. Tablicy tej w czasach PRL-u odebrano prawo do bytu poprzez zerwanie jej oraz próbę jej zniszczenia.  Najwięcej dewastacji dokonano przy nazwisku Marszałka  Józefa Piłsudskiego, co jest dowodem nienawiści komunistów limanowskich do Jego osoby. W 2018 r. pamiątka ta, przypominająca Cud nad Wisłą z 1920 roku, została odnaleziona, następnie odrestaurowana, a obecnie wróciła na swoje pierwotne, godne miejsce. Ślady dewastacji zostały na tablicy, aby w ten sposób przypominać o osobach nienawidzących polską historię oraz jej niepodległość.  Osoby te wówczas służyły obcym mocarstwom. Niech to będzie przestroga  dla kolejnych pokoleń że nie wolno zapominać niesamowitej historii Polski oraz szkodzić jej dobru na rzecz obcych mocarstw. Limanowskie obchody zorganizował Burmistrz Miasta Limanowa Pan Władysław Bieda oraz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Pani Jolanta Juszkiewicz.Delegacje samorzadów reprezentowali Starosta Limanowski  Mieczysław Uryga wraz delegacja Radnych Powiatu Limanowskiego, Wojt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Radni miasta Limanowa. Słowo o  historii odnalezionej tablicy wygłosił dr hab. Józef Szymon Wroński a utwory muzyczne wykonała Jego córka Jaga Wrońska.Uroczystość uświetniała Jednostka Strzelec nr 2402 pod dowódctwem Starszego Inspektora Stanisława Dębskiego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Jabłoniec 1914,chór Męski przy Bazylice Limanowskiej,Orkiestra Dęta"Echo Podhala". Na zakończenie Burmistrz miasta Limanowa Władyslaw Bieda podziękował wszystkim za udział w uroczystościach.Wyrazy podziekowania należą się osobom które odzyskały tablicę oraz doprowadziły do jej renowacji.,są to Pan Tomasz Twaróg oraz Leszek Mordarski Radny Miasta Limanowa, Stanisław Ociepka redaktor Echa Limanowskiego,Panowie Marek i Marcin Wojtas z firmy LIMSTAL oraz Pan Janusz Guzik. Wyrazy podziękowania należą się również Proboszczowi parafii Bazyliki Limanowskiej  ks.dr Wiesławowi Piotrowskiemu, który udostępnił miejsce pod montaż tablicy.

 

Stefan Hutek