Kapłani odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi

 Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy trzej kapłani pracujący od wielu lat na terenie Gminy Laskowa zostali odznaczenie Złotymi Krzyżami Zasługi. Są nimi Ksiądz Józef Trela wieloletni Proboszcz Parafii Żmiąca, Ksiądz Józef Cieśla wieloletni Proboszcz Parafii Jaworzna oraz Ksiądz Stanisław Węgrzyn Proboszcz Parafii Kamionka Mała. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał w dniu 6 sierpnia 2020 r. podczas odpustu parafialnego w Jaworznej, Pan Zbigniew Starzec  Wicewojewoda Małopolski. Inicjatywę  wyróżnienia znakomitych Kapłanów w formie odznaczeń podjął Pan Senator  RP Jan Hamerski, a wnioski sporządzili Radni Gminy Laskowa w osobach Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa Zofia Bukowiec, Radny Gminy Laskowa Jerzy Rosiek oraz Radny Gminy Laskowa Michał Gocal. Wyrazy podziękowania za organizację uroczystości należą się Staroście Powiatu Limanowskiego Mieczysławowi Urydze oraz Wójtowi Gminy Laskowa Piotrowi Stachowi.

 

A oto krótka charakterystyka pracy duszpasterskiej odznaczonych czcigodnych Kapłanów

 

Ks. Józef Trela ur. 10 marca 1943 roku we wsi Smęgorzów (dzisiejszy powiat dąbrowski).Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1968 roku. Duszpasterstwo Księdza Józefa Treli związane zostało z gminą Laskowa już w roku 1973, kiedy to Dekretem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ksiądz Józef jako młody wikariusz został skierowany do pracy w Parafii pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej. To właśnie w Laskowej przez kolejne lata swojego kapłańskiego życia Ksiądz Józef Trela pełnił posługę duszpasterską w świątyni, w salce katechetycznej jak również nawiedzając chorych nad którymi zawsze się pochylał zaopatrując ich w sakramenty i niosąc pocieszenie. Jego Kapłańska posługa w Laskowej trwała do sierpnia 1977 roku. Wówczas Ksiądz Józef Trela został skierowany do Parafii Brzeźnica. Kolejno Ksiądz Józef pracował w Parafiach w Tuchowie, Słopnicach i Zbyszycach po to aby po przeszło 14 latach znów powrócić do naszej Gminy i w miesiącu lipcu 1991 objąć Probostwo w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żmiącej, gdzie po dzień dzisiejszy Ksiądz Prałat służy kolejnym pokoleniom wiernych Parafian. Obejmując Parafię w Żmiącej Ksiądz Józef Trela stanął przed wyzwaniem budowy budynku parafialnego, który musiał zaspokoić potrzeby administracyjne i lokalowe liczącej blisko 500 wiernych parafii. Z wielkim mozołem i osobistym zaangażowaniem Ksiądz Józef Trela doprowadził do ukończenia inwestycji jaką była budowa plebanii, która po Świątyni i obok miejscowej szkoły stała się miejscem spotkań mieszkańców tej niewielkiej osady.

Obejmując Parafię w Żmiącej Ksiądz Prałat postawił sobie ponadto za cel upowszechnienie lokalnej historii zarówno pośród swoich parafian jak i poza granicami Żmiącej. Ksiądz Prałat od lat przybliża swoim parafianom dzieje Polski oraz dzieje ich małej ojczyzny. W czasach, gdy powszechnie uważano, że Polaków nie interesowała ich przeszłość, Ksiądz Proboszcz co tydzień przygotowywał parafianom lekcję historii lokalnej. Dzięki temu poznali dzieje powstania swojej parafii, losy niezwykłych ludzi, którzy stamtąd się wywodzili czy też opisy tradycji i zwyczajów. Ksiądz Prałat skompilował zgromadzone przez siebie historyczne materiały i tak powstała licząca kilka tysięcy stron, lektura - niosąca naukę i historyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń.

 

Ksiądz Prałat Józef Cieśla pochodzący z rolniczej rodziny wyniósł z domu ducha pracowitości, poświęcenia dla innych i wielkiego umiłowania Ojczyzny. Przez całe życie kapłańskie odznaczał się wielkim poświęceniem dla dzieci, młodzieży i powierzonych mu wiernych. Przez wszystkie lata czynnego kapłaństwa wytrwale katechizował, przez ponad 20 lat nie pobierając żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Ksiądz Józef Cieśla pracował w kilku parafiach jako wikariusz (Uszew, Ryglice, Szczepanowice, Męcina), ostatecznie zostając na ponad 30 lat proboszczem w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej. Wielka pracowitość i troska o powierzone mu dobro wspólne znalazły odzwierciedlenie w odnowie kultu (np. wprowadzenie czuwań pierwszopiątkowych, sprowadzenie relikwii apostołów Bożego Miłosierdzia), całego wnętrza kościoła (np. posadzka marmurowa, rozbudowa zakrystii, renowacja organ), a następnie w jego nieustannym upiększaniu (np. witraże, oświetlenie, wyzłocenie wszystkich ołtarzy wraz z cudowną figurą Pana Jezusa Frasobliwego, rzeźbione stacje drogi krzyżowej). W kolejnych latach podjął się wymiany pokrycia dachu na kościele, budowy nowej plebanii, zmiany ogrodzenia i chodników wokół kościoła, parafialnego cmentarza oraz urządził dodatkowy parking na parceli parafialnej. Ksiądz Józef Cieśla angażował się w życie społeczne wsi, wspierał wszystkie dobre pomysły władz szkolnych i gminnych. Brał czynny udział we wszystkich uroczystościach lokalnych, państwowych i patriotycznych. Doceniał talenty młodych ludzi. Prowadzona przez Niego Liturgiczna Służba Ołtarza zawsze osiągała wysokie wyniki w rozgrywkach sportowych. Jego największym osiągnięciem jest założenie i istnienie od 35 lat przy parafii młodzieżowej orkiestry dętej i dbanie o jej ciągły rozwój, co znalazło odzwierciedlenie w zdobytych nagrodach podczas licznych konkursów na szczeblu powiatu i województwa. Widocznym znakiem błogosławionych owoców pracy Księdza Prałata podczas jego duszpasterzowania były liczne powołania do służby Bożej (10 kapłanów i 2 siostry zakonne z 600-osobowej parafii). Szczególne miejsce w jego posłudze znalazły dzieci z niepełnosprawnością, które przygotowywał do sakramentów i  pioniersko angażował w służbę liturgiczną, co przyczyniło się do włączenia ich w życie społeczne.

50 lat jego pracowitego życia kapłańskiego jest okazją do należnej mu czci i wdzięczności.

Ks. Stanisław Węgrzyn pochodzący z rodziny wielodzietnej Kapłańskiej wyniósł z domu ducha pracowitości, poświęcenia dla innych i wielkiego umiłowania naszej Ojczyzny. Przez 24 lata był organizatorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada na Cmentarzu Wojennym nr 357 " Na Jastrzębce " w Kamionce Małej gmina Laskowa z udziałem młodzieży , władz Państwowych i samorządowych. W ciągu 40 lat Kapłaństwa pracował jako wikariusz i katecheta, od prawie 24 lat jako proboszcz w tym 16 lat pełnił funkcję Wicedziekana Dekanatu Ujanowickiego nadzorując Parafialne Oddziały Caritas. Oprócz pracy duszpasterskiej i katechetycznej w czasie proboszczowania podjął się remontu zabytkowego Kościoła z XVII wieku, konserwacji ołtarzy , budowy plebanii, remontu kaplic, zabezpieczenia cmentarza parafialnego przed powodziami, w czasie dwóch powodzi w latach 1997 i 1998 organizował pomoc w szerokim zakresie dla wszystkich mieszkańców gminy dotkniętych klęską żywiołową. angażował się w sprawy rozwoju i bezpieczeństwa parafii udostępniając parafialne pomieszczenia dla nowo powstałej Ochotniczej Straży Pożarnej .Wspierał wszystkie dobre pomysły władz gminnych i mieszkańców. brał czynny udział w uroczystościach lokalnych ,państwowych i patriotycznych.

Należy do Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Dla Ks. Prałata Stanisława Węgrzyna "BÓG, HONOR, OJCZYZNA" przez całe życie miał w Swoim Sercu przekazując innym.40 lat Jego pracowitego życia kapłańskiego jest okazją do należnego Mu odznaczenia

Stefan Hutek