Tarcza finansowa PFR czyli pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii w powiatach naszego okręgu wyborczego

 Dzisiaj wiele osób zadaje pytanie jak działa Tarcza Finansowa czyli pomoc Rządowa dla przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii. Zobaczmy jak pomoc dociera do firm i osób

 w powiatach na Sądecczyźnie. Tarcza Finansowa to bardzo skuteczne narzędzie wspierania płynności finansowej firm, mające na celu ratowanie miejsc pracy zagrożonych kryzysem wywołanym przez Covid - 19. Choć działa zaledwie od miesiąca, udało się przekazać przedsiębiorcom pomoc na poziomie 40 mld zł, dzięki czemu uratowano dotychczas 2 mln miejsc pracy. Średnia wartość wsparcia to 687 tyś zł. Realizowanie pomocy rządowej dla właścicieli firm w Okręgu nr 14, czyli w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, mieście Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim i gorlickim odbywa się bardzo sprawnie. Warto podkreślić, że sam powiat limanowski znajduje się w ogólnopolskiej czołówce urzędów pracy prowadzących ciągły nabór wniosków o udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców. Zrealizowanych zostało już ponad 90% wypłat ponad 6 tys. przedsiębiorców w kwocie ponad 30 mln złotych. Kwoty subwencji przydzielone dla Okręgu nr 14:

 

POWIAT LIMANOWSKI

POWIAT

NOWOSĄDECK I

MIASTO

NOWY SĄCZ

POWIAT NOWO- TARSKI

POWIAT TATRZAŃSKI

POWIAT GORLICKI

Przydzielona kwota

123 688 582,00 zł

175 702 425,00 zł

151 350 149,00 zł

178 379 017,00 zł

139 756 228,00 zł

78 175 388,00 zł

Liczba firm z subwencją

736

950

790

1 266

808

480

Liczba

zatrudnionych

5 870

8 694

6 939

7 964

6 568

4 277

 

Szacuje się, że z Tarczy Finansowej może skorzystać nawet 670 tys. polskich firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm trafi prawie 100 mld zł. Za realizację programu odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Program trwa do końca lipca.

 

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

     Do przedsiębiorców trafiło 13,5 mld zł na ochronę miejsc pracy.

     Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło ponad 4,7 mln wniosków o skorzystanie z pomocy.

     Wypłacono ponad 3,9 mld zł na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

     Przyznano zwolnienie z ZUS na sumę 1,8 mld zł.

     Przyznano ponad 957 tys. mikropożyczek dla przedsiębiorców na sumę ponad 4,7 mld zł.

     Wypłacono ponad 790 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych

     i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na sumę ponad 1,5 mld zł.

 

Poniżej link do mapy prezentującej podział środków w ramach Tarczy Finansowej PFR z uwzględnieniem wszystkich powiatów w Polsce:

 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/mapa-subwencji.html?fbclid=IwAR3QbEmR2SIytdFa5T8o40GAiG8d1I8 MgmeMirYLJxpAC1P0X9R96WQ7pEw


Tagi: ,