Stara Wieś,Roztoka - remont drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica

 1 918 797,00 zł na zadanie - Remont drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś, Roztoka otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Limanowski. W ramach pozyskanego przez Powiat dofinansowania  wyremontowany zostanie odcinek o długości 3,577 km,  

 Zadanie będzie polegało na: wykonaniu  nowej  nawierzchni bitumicznej drogi,  likwidacji  miejscowych przełomów i  zapadnięć, wzmocnienie  pobocza wraz z częściowym utwardzeniem masą bitumiczną, remoncie  nawierzchni chodnika, wykonaniu  przejścia dla pieszych  wraz z oznakowaniem aktywnym znaku D-6 nad jezdnią zasilaną solarowo-hybrydowo, umiejscowieniu  znaku aktywnego informacyjnego o prędkości tzw. radaru oraz regulacji odwodnienia wzdłuż drogi.
Dodatkowo w ramach zadania zostanie wyremontowany przepust sklepiony w ciągu drogi powiatowej nr 1609K  Limanowa – Kamienica zlokalizowany w  Starej Wsi.
 Szacunkowa wartość zadania: 3,2 mln zł. Planowana realizacja zadania to  koniec czerwca 2020 r.

                                                Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego

Tagi: ,