24 przegląd Grup Kolędniczych Gminy Limanowa

 W niedzielę 12 stycznia 2020 w świetlicy wiejskiej w Starej Wsi odbył się 24 przegląd Grup Kolędniczych Gminy Limanowa. Do występów kolędniczych swój udział zgłosiło 10 grup - 5 dziecięcych , 1 młodzieżowa i 4 dorosłe.

W kat grup dziecięcych wystąpiły:

Grupa Kolędnicza "Scodroki" z Zespołu Regionalnego "Mali Męcinianie" z Męciny
Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie
Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu
Grupa Kolędnicza "Konorscoki" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi
Grupa Kolędnicza "Z  Szopką lalkową" ze Szkoły Podstawowej w Mordarce
 
W kat. młodzieżowej prezentowała się Grupa Kolędnicza "Trzej Królowie" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie
 
W kat. grup dorosłych zakolędowały:

Grupa Kolędnicza z Zespołu Regionalnego "Spod Kicek" z Mordarki - "Kolędowanie z Heligonką"
Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" działająca przy KGW Pasierbiec
Kolędnicy "Z Gwiazdą" z Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy
Grupa Kolędnicza "Pasterze" z Zespołu Regionalnego "Kijom Worci" z Pisarzowej
 
Występy grup kolędniczych oceniała 3-osobowa Komisja Artystyczna:

Benedykt Kafel - główny specjalista ds. folkloru z MCK "Sokół" w Nowym Sączu
Jadwiga Adamczyk - główny specjalista ds. muzyki ludowej, Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego w MCK "Sokół" w Nowym Sączu
Marta Smólczyńska - główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła w MCK "Sokół" w Nowym Sączu

A oto wyniki konkursu:

W kat grup dziecięcych

Dwa pierwsze miejsca i nagroda 500 zł

- Grupa Kolędnicza "Scodroki" z Zespołu Regionalnego "Mali Męcinianie" z Męciny

- Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie

Trzy drugie miejsca i nagroda 400 zł

- Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu
- Grupa Kolędnicza "Konorscoki" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi
- Grupa Kolędnicza "Z  Szopką lalkową" ze Szkoły Podstawowej w Mordarce

W kat. Młodzieżowej - nagroda 500 zł

- Grupa Kolędnicza "Trzej Królowie" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie

W kat. grup dorosłych


pierwsze miejsce i nagroda 1100 zł

- Grupa Kolędnicza "Pasterze" z Zespołu Regionalnego "Kijom Worci" z Pisarzowej

Trzy drugie miejsca i nagroda 1000zł

- Grupa Kolędnicza z Zespołu Regionalnego "Spod Kicek" z Mordarki - "Kolędowanie z       Heligonką"

- Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" działająca przy KGW Pasierbiec
- Kolędnicy "Z Gwiazdą" z Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy

Na dalszy etap kolędowania - XXI Powiatowy Przegląd Kolędniczy, który odbywać się będzie w Lubomierzu w dn. 18-19 stycznia br. Gminę Limanowa reprezentować będą.

- Grupa Kolędnicza "Scodroki" z Zespołu Regionalnego "Mali Męcinianie" z Męciny

- Grupa Kolędnicza "Z Gwiazdą" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie

- Grupa Kolędnicza "Trzej Królowie" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie

- Grupa Kolędnicza z Zespołu Regionalnego „Spod Kicek” z Mordarki – „Kolędowanie z Heligonką”

- Grupa Kolędnicza „Pasterze” z Zespołu Regionalnego „Kijom Worci” z Pisarzowej

 Na  przeglądzie  swoją obecnością zaszczycili:

Posłowie na Sejm RP Urszula Nowogórska i Wiesław Janczyk, Prezes Małopolskiej Izby Turystycznej  Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, Radny Powiatu Limanowskiego Stefan Hutek, Radne Gniny Limanowa Cecylia Kochańczyk i Zuzanna Kolawa , Radni Gminy Limanowa Bogdan Pałka, Adam Ryś,Sylwester Hasior. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jacenty Musiał. Sołtysi Stara Wieś I i Stara Wieś II, Urszula Biernat i Ryszard Piszczek.

 

                                                                 Stefan Hutek

Kolędnicy "Z Gwiazdą" z Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicy

Tagi: ,