Obchody Jubileuszu 90 rocznicy Górskiej Szkoły Rolniczej

   

  W poniedziałek 25 listopada 2019 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Pierwszym  punktem obchodów było odmówienie modlitwy za zmarłych nauczycieli i uczniów wraz ze złożeniem wiązanek  na  grobach twórców szkoły tj. Dyrektora  inż. Jana Drożdża spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Łososinie Górnej oraz inż. Józefa Marka spoczywającego  na cmentarzu parafialnym w Tymbarku. Następnie uczestnicy  obchodów udali się do kościoła parafialnego w Łososinie Górnej  gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji  zmarłych twórców  szkoły tj. Dyrektora  Jana Drożdża, nauczycieli  oraz  uczniów. Po mszy św. miało miejsce złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Legionistów a następnie uczestnicy przeszli alejką parku, gdzie Stanislaw Golonka i Karol Wojtas zapoznali uczestnikow historycznymi miejscami  związanymi z Górską Szkołą Rolniczą. Potem wszyscy udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 4 w Limanowej. Jak przystało na tradycję gościnności wszystkich witał  Dyrektor Szkoły Albert Golonka wraz z radosnym śpiewem  zespołu regionalnego "Słopniczanie". Na przygotowanych stoiskach gastronomicznych można było degustować tradycyjne potrawy regionalne. Stoiska wystawiły: Koło Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej pod przewodnictwem  Pani Marii Wróbel. Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi pod przewodnictwem Pani Marii Fiejtek, Gmina Łukowica pod przewodnictwem Wójta Gminy Bogdana Łuczkowskiego, Firma „Laskopol”, Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach „Suska Sechlońska”, Gospodarstwo Sadownicze Pana Wincentego Krzyżaka „Sady Wincenta” z  Żmiącej, Firma”Tymbark”,Firma Produkcyjno-Usługowa  "Naturex" Łukasza Nowaka z Żmiącej. Stoisko zaprezentowała również firma „Gold Drop” z Limanowej, producent ekologicznych środków czystości. Na sali gimnastycznej rozpoczęła się oficjalna część konferencji naukowej  „Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich” prowadzona przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie poprzedzona powitaniem gości oraz  programem artystycznym, przygotowanym przez nauczycieli: panią Joannę Głabuś-Chowaniec, panią Małgorzatę Rychlewską, panią Jolantę Pawlik oraz pana Wojciecha Dudka, na podstawie scenariusza pana Adama Szafrańca. Wśród przybyłych gości powitano szczególnie następujące osoby : Panią Jadwigę Nowak córkę  inż. Józefa Marka, Panią Elizabeth Bleszynski wnuczkę  inż. Jana Drożdża, która przybyła z Stanów Zjednoczonych. Z rodziny Dyrektora Drożdża przybyły również: dr Kazimierz Kapera który w latach 1997–1999 pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw rodziny w rządziePremiera Jerzego Buzka, Pani Genowefa Kęska, Pani Anna Pomirczy, która przybyła z Norwegii, Pan Jarosław Drożdż. Powitano serdecznie Panią Bogusławę Stanowską-Cichoń dziennikarkę TVP, która aktualnie realizuje film dokumentalny poświęcony Górskiej Szkole Rolniczej jak i osobom inż. Jana Drożdża oraz inż. Józefa Marka. Liczną  grupę stanowili goście przedstawiciele, parlamentu, władz samorządowych, administracji państwowej, służb rolnych w osobach: Senator RP Jan Hamerski, Senator Zbigniew Cichoń, Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Wicekurator Małopolski Halina Cimer, Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  Izabela Stefańczyk, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga,  Dyerektor Muzeum w Nowym Targu Robert Kowalski,Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut ,Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa Zofia Bukowiec, Komisja Edukacji przy Radzie Powiatu Limanowskiego w osobach: Czesław Kawalec, Artur Żaba, Mieczysław Uryga, Grzegorz Wójcik, Stefan Hutek, Radny Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Radny Powiatu Limanowskiego Bogdan Grzyb, Przewodniczących  Kół Gminnych NSZZ Solidarność RI Stanisława Galicy –Gmina Limanowa, Czesława Zelka –Gmina Laskowa, Alinę Myszkowską Dyląg-Gmina Jodłownik, Janusza Mrowcę – Gmina Łukowica, Annę Michałek-Gmina Niedźwiedź. Wśród gości byli także przedstawiciele służb rolnych w osobach: Karol Zachwieja- Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolnej,Aneta Kawula Powiatowy Lekarz Weterynarii, Jerzy Jabłoński-Kierownik Powiatowego Odziału  ARiMR, Maciej Lachor –Kierownik Powiatowego Oddziału KRUS, Leszek Leśnik- Kierownik PZDR Limanowa. Obecni byli również przedstawiciele rady Miasta Limanowa, Gminy Limanowa, Gminy Laskowa, Gminy Łukowica. Liczą grupą gości byli Dyrektorzy Szkól średnich Powiatu Limanowskiego w osobach: Stanisław Wąsik-Dyrektor ZSTiO w Limanowej, Katarzyna Wacławik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, Anna Mruk Dyrektor I LO w Limanowej, Joanna Rudek- Dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Limanowej, Andrzeja Dębskiego-Dyrektora ZSTI w Mszanie Dolnej reprezentował nauczyciel  Krzysztof  Przybytek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej Wiesław Stanik, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Kazimiera Zięba. Prezes ZNP Elżbieta Mordarska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jacenty Musiał.   Główną częścią Jubileuszu była konferencja  naukowa  „Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich” prowadzona przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencje prowadził  dr  Józef, Szymon Wroński –Limanowianin , wykładowca akademicki UP JPII w Krakowie, autor wielu publikacji o Limanowej a zwłaszcza Bazylice Limanowskiej. Poszczególne wykłady wygłosili :

 

 

Prof. dr hab. Jan Szarek „Ekologiczna produkcja zwierzęca w terenach górskich podgórskich                                                                                                           Prof. dr hab. inż. Tadeusz  Juliszewski- Gospodarka górska – współczesne uwarunkowania”

Prof. dr hab. Wiesław Musiał -  „Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich” 

dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć – Wpływ żywienia na choroby cywilizacyjne"                                                                                                                                

                                                                                                          Stefan Hutek

Tagi: ,