Mam marzenie!

 Limanowska ziemia w swoich mogiłach skrywa wiele znakomitych osób. Jedną z nich jest św. pamięci Jan Drożdż. Urodzony 23 grudnia 1895, a zmarł 9 grudnia 1955 roku. Jego doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu parafialnym w Łososinie Górnej. Dla wielu osób  przytoczone dane nie wiele mówią . Upływ czasu spowodował, że cudowne dzieło inż. Jana Drożdża jakim była Górska Szkoła Rolnicza popadło w zapomnienie. Aktualnie złośliwi nadal twierdzą że Górska Szkoła Rolnicza to przeżytek do którego nie warto wracać. A jakie są fakty, to nie wiele osób o tym wie. Jan Drożdż urodzony w Jodłowniku był wybitnie zdolnym człowiekiem. Po skończonej szkole podstawowej w Szczyrzycu kontynuował naukę w gimnazjum i szkole średniej w Bochni a później  Krakowie. W czasie I wojny światowej jako legionista walczył  o wolność Polski gdzie został ranny. Swoje dzieło życia rozpoczął 19 stycznia 1929 roku, które nazywało się Górska Szkoła Rolnicza w Łososinie Górnej. Po latach rozbiorów gospodarka rolna również ucierpiała na terenach polskich gór z powodu zastoju. Widząc dynamizm rolnictwa alpejskiego w Szwajcarii przy wsparciu Profesora Jana Włodka z Uniwersytetu Jagiellońskiego powołuje do istnienia Szkołę. W ciągu 10 lat istnienia tej placówki oświatowej wraz inż. Józefem Markiem stworzyli dzieła jakimi było przetwórstwo mleka gdzie początek ma Limanowska Spółdzielnia Mleczarska, jak i rozwój sadownictwa wraz z przetwórstwem które uwieńczone zostało przez powstanie zakładów przetwórstwa owoców  w Tymbarku. Dzieło Jana Drożdża zostało brutalnie przerwane przez komunistów w roku 1950 gdzie zlikwidowano Jego szkołę pozbawiając go środków do życia a nawet wyrzucono go z mieszkania. Również władze komunistyczne brutalnie obeszły się z Józefem Markiem pozbawiając go majątku ulokowanego w zakładach w Tymbarku, którego nigdy mu nie zwrócono. Marzeniem inż. Jana Drożdża i inż. Józefa Marka było aby Polskie góry a zwłaszcza Karpaty, na podobieństwo Alp ,w obszarze których  kwitło i do tej pory kwitnie doskonałe przetwórstwo  prowadzone w małych gospodarstwach rolnych oparte na ekologicznej produkcji w polaczeniu z turystyka bazującej na cudownych walorach krajobrazowych gór. Te marzenia naszych wielkich rodaków będziemy mogli odkrywać 25 listopada 2019 r. podczas Sympozjum Naukowego w 90 rocznice powstania Górskiej Szkoły Rolniczej na które w imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszam.                   

                                                                             Stefan Hutek

Tagi: ,