Święto Jesiennych Zbiorów w Starej Wsi I

 W niedzielę 1 września na stadionie sportowym w Starej Wsi I odbyła się uroczystość pn. Święto Jesiennych Zbiorów.  Przy słonecznej pogodzie tłumy mieszkańców Starej Wsi jak i okolic wypełniły miejscowy stadion sportowy.

Tradycyjnie Panie z Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi I przygotowały wiele znakomitych potraw regionalnych z tegorocznych zbiorów których można było się poddać smacznej degustacji. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy, a do wspólnej zabawy zachęcał zebranych zespół muzyczny. Wśród zaproszonych gości przybyli: Senator RP Jan Hamerski, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, Radny  Powiatu  Limanowskiego Stefan Hutek, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Radni Gminy Limanowa Cecylia Kochańczyk, Bogdan Pałka, Sołtys Wsi Stara Wieś I Urszula Biernat, Sołtys Starej Wsi II  Ryszard Piszczek. Wiele trudu w przygotowanie imprezy włożyły Panie z Stowarzyszenia którego Przewodniczącą jest Pani Maria Fiejtek. I tu należą się wielkie słowa uznania Paniom za pracowitość i serce w tworzeniu wspaniałych potraw przygotowywanych bezpośrednio na miejscu imprezy.Swoją pomoc udzielili również druhowie OSP z Starej Wsi. Również słowa uznania należą się licznym sponsorom którzy chojnie wsparli finansowo odbywającą się imprezę. Celem przedsięwzięcia  byłą integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności oraz zachowywanie dziedzictwa lokalnej społeczności.
Zadanie realizowane jest w ramach operacji pn. Zakup

wyposażeniaorganizacja warsztatów oraz imprez kulturalnych w Gminie Limanowa współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska.

Zdjęcia, materiał filmowy Stefan Hutek

Tagi: ,